Digitalisering van mobiliteit

Alles en iedereen is inmiddels digitaal verbonden. En de toepassingsmogelijkheden van digitale technologieën blijven toenemen.

Digitalisering zorgt voor veranderingen in de manier waarop we produceren, consumeren en samenleven. En leidt, net als bij eerdere technologische vernieuwingen, tot nieuwe economische activiteiten en bedrijven. Maar ook tot nieuwe gedragingen en andere verwachtingen.

Je vervoer in een paar klikken regelen

Middenin de transitie
We zitten middenin een van de grootste wereldwijde transities. Internet, megadata en AI verzetten alle doelpalen. Ook in de wereld van mobiliteit.
Daar zien we een verschuiving van aanbod- naar vraaggestuurd vervoer. Van voertuigbezit naar deelmobiliteit. Van individuele bedrijven naar platforms.

Mobiliteitspatronen veranderen
De kern van ons mobiliteitssysteem was decennialang hetzelfde. Iedere vervoerssoort had zijn eigen markt met eigen wetten en regelgeving. Maar door digitalisering zijn de oude mobiliteitspatronen aan het veranderen. Het behoud, of terugveroveren van de leefbaarheid in steden en de wens om vervoer te verduurzamen, staan steeds centraler in beleidskeuzes. Dankzij digitale toepassingen kan vervoer efficiënter, gebruiksvriendelijker en groener.

Nieuwe verbindingen, nieuwe diensten
Digitalisering zorgt voor nieuwe verbindingen, nieuwe mogelijkheden. Voor optimalisatie. Voor een ander gebruik van bestaande middelen. In reactie daarop ontwikkelt de markt razendsnel nieuwe producten en diensten. Nationale en internationale regelgeving moet – bij voorkeur even snel – daaraan worden aangepast. Voor een toekomst waarin diensten, klanten en organisaties meer dan ooit verbonden zullen zijn.

Vervoersnetwerk dat uitblinkt in optimalisatie
KNV bereidt zich op die toekomst voor. De vereniging KNV Connected Mobility vertegenwoordigt nieuwkomers en bestaande marktpartijen op de mobiliteitsmarkt die werk willen maken van een vervoersnetwerk dat uitblinkt in digitale optimalisatie. Goede afspraken, met elkaar en met de overheid, zijn daarbij onontbeerlijk.

Samen zorgen we voor eerlijke uitgangspunten – juridisch en economisch – van een nieuw, gedigitaliseerd vervoerssysteem.

Uitgelicht

Deltaplan 2030: Hoog tijd voor mobiliteit

Bekijk de video over het Deltaplan 2030, 'Hoog tijd mobiliteit'...

Lees meer

MaaS-Lab sluit zich aan Data Sharing Coalition

In de Data Sharing Coalition werken bestaande datadeelinitiatieven, brancheverenigingen, kennisinstellingen...

Lees meer

Congres Mobiliteitstransitie: Hoe voorkomen we dat de transitie vastloopt?

Reizigers zijn gehecht aan hun auto, het stroomnet is vol,...

Lees meer

Nieuws

Multimodaal reizen moet makkelijker: ‘Niemand zit te wachten op gedoe’

Tijdens het Congres Mobiliteitstransitie praatte Jeffrey van Gils een volle...

Lees meer

Mobiliteitsvernieuwers versterken samenwerking met KNV Connected Mobility

De transitie naar een groenere, efficiënter en meer vraaggestuurde mobiliteitsstructuur...

Lees meer

Congres Mobiliteitstransitie: Hoe voorkomen we dat de transitie vastloopt?

Lees meer

Europese Commissie: denk aan de deadlines voor retrofit

Lees meer

Binnenkort een nieuwe vereniging: KNV Connected Mobility

Lees meer