Multimodaal reizen moet makkelijker: ‘Niemand zit te wachten op gedoe’

Tijdens het Congres Mobiliteitstransitie praatte Jeffrey van Gils een volle zaal belangstellenden bij over de doelstellingen van KNV Connected Mobility. Centraal stond de winst die te behalen valt met de gestructureerde samenwerking door marktpartijen binnen de pionierende branchevereniging.

Winst voor deelnemende partijen, die samen werken aan een gezonde en ruimere businesscase voor ‘nieuwe mobiliteit’. Winst voor overheden, die één gesprekspartner voor deze markt tegenover zich heeft in plaats van vele afzonderlijke. Winst voor de samenleving, die met connected mobility een tool in handen heeft om duurzamer en efficiënter vervoer te realiseren. En winst voor de reiziger, die straks makkelijker dan ooit tijdens een reis vervoersvormen met elkaar kan combineren. Want multimodaal reizen, zeker zonder auto, staat nu nog te vaak in het teken van ‘gedoe’.

Vervoersvormen opereren in het huidige mobiliteitslandschap vooral los van elkaar. Digitale oplossingen maken meer ‘ontschotting’ mogelijk. Ook overkoepelende systemen kunnen op elkaar aangesloten worden. Zoals het makkelijker vindbaar maken van de verschillende reisopties en versimpelen van de klantervaring rondom identificatie en betalen. Met de structurele samenwerking van marktpartijen geeft KNV Connected Mobility vorm aan een nieuw mobiliteitssysteem.

Jeffrey van Gils riep alle deelnemers op zich bij de nieuwe vereniging aan te sluiten.

Lees Jeffrey’s volledige spreektekst