LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Organisatie

Koninklijk Nederlands Vervoer Organisatie

Koninklijk Nederlands Vervoer is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer. KNV Taxi en Zorgvervoer, Busvervoer Nederland en KNV Spoorgoederen maken onderdeel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Belangenbehartiging leden

KNV behartigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de leden. KNV is als brancheorganisatie voortdurend betrokken in publieke en private overlegstructuren. Door deze voortdurende actieve participatie weet KNV de belangen van haar sectoren effectief te behartigen en levert het een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij zijn goede contacten met politici en het ambtelijk apparaat van groot belang. Om de ledenbelangen daarnaast verder optimaal te kunnen behartigen, werkt KNV nauw samen met nationale en internationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU en de UITP.

De organisatie en de verschillende onderdelen van KNV Koninklijk Nederlands Vervoer

Directeur

 • dhr. H.J. (Hubert) Andela

KNV Zorgvervoer- en Taxi

 • dhr. H.J. (Hubert) Andela
 • dhr. T. (Ton) Hokken
 • mw. J. (Jantine) Vochteloo
 • mw. S. (Sabine) Nijp
 • mw. M.H.J. (Monique) Houlker

Busvervoer Nederland

 • dhr. C. (Carlo) Cahn
 • dhr. H. (Hilbert) Michel
 • mw. L.H. (Lilith) Evertsz
 • mw. C. (Conny) Buijs-Sprick

KNV Spoorgoederenvervoer

 • dhr. H.J. (Hubert) Andela
 • mw. M.H.J. (Monique) Houlker

KNV Openbaar Vervoer

 • dhr. A.J. (Arjan) Vaandrager
 • mw. M.H.J. (Monique) Houlker
 • mw. S. (Sonila) Metushi

Sociaal Juridische Zaken

 • dhr. P.J.M. (Patrick) Mommers
 • mw. S. (Saskia) Grobben-van der Horst

Voorlichting en Communicatie

 • mw. M. (Mandy) Smit
 • mw. M. (Monique) Houlker

Administratie

 • dhr. P. (Peter) Boer

Contact opnemen met KNV

Nederlands Vervoer, jaargang 71, maart 2019

 

Op zoek naar touringcarchauffeurs

Veel belangstelling voor informatiedag

 

KNV vraagt om realisme over mobiliteit

“sector is vaak al aardig op weg”

 

“Mobiliteit in Nederland kan niet zonder Europa”

Kandidaten Europees Parlement aan het woord

 

Meer informatie over deze publicatie en adverteren

Schrijf je in voor het digitale magazine.

Wilt u de printeditie van ons magazine kopen?
Klik hier om te bestellen.

Wij werken samen met