LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Organisatie

Koninklijk Nederlands Vervoer Organisatie

Koninklijk Nederlands Vervoer is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer. KNV Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland maken onderdeel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Belangenbehartiging leden

KNV behartigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de leden. KNV is als brancheorganisatie voortdurend betrokken in publieke en private overlegstructuren. Door deze voortdurende actieve participatie weet KNV de belangen van haar sectoren effectief te behartigen en levert het een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij zijn goede contacten met politici en het ambtelijk apparaat van groot belang. Om de ledenbelangen daarnaast verder optimaal te kunnen behartigen, werkt KNV nauw samen met nationale en internationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU en de UITP.

De organisatie en de verschillende onderdelen van KNV Koninklijk Nederlands Vervoer

Directeur

 • dhr. H.J. (Hubert) Andela

KNV Zorgvervoer- en Taxi

 • dhr. H.J. (Hubert) Andela
 • dhr. T. (Ton) Hokken
 • mw. J. (Jantine) Vochteloo
 • mw. S. (Sabine) Nijp
 • mw. M.H.J. (Monique) Houlker

Busvervoer Nederland

 • dhr. C. (Carlo) Cahn
 • dhr. H. (Hilbert) Michel
 • mw. L.H. (Lilith) Evertsz

KNV Openbaar Vervoer

 • dhr. A.J. (Arjan) Vaandrager
 • mw. M.H.J. (Monique) Houlker
 • mw. S. (Sonila) Metushi

Sociaal Juridische Zaken

 • dhr. P.J.M. (Patrick) Mommers
 • mw. S. (Saskia) Grobben-van der Horst

Voorlichting en Communicatie

 • dhr. H. (Hilbert) Michel

Administratie

 • dhr. K. (Klaas) Petter

Contact opnemen met KNV

Nederlands Vervoer jaargang 71, december 2019

 

 

Digitalisering, techniek en MaaS
Steeds breder aanbod op Busworld

 

Nederland loopt voorop met elektrisch rijden
Uitdagingen en ontwikkelingen richting meer succes

 

Neemt overheid de leiding met MaaS?
Interview met directeur-generaal Mobiliteit IenW

Wij werken samen met