Wie zijn wij

Koninklijk Nederlands Vervoer is de ondernemersorganisatie voor het beroepspersonenvervoer in Nederland.

De brancheverenigingen KNV Zorgvervoer en Taxi, Busvervoer Nederland en KNV Connected Mobility zijn onderdeel van Koninklijk Nederlands Vervoer. KNV voert het secretariaat van de landelijke branchevereniging voor het openbaar vervoer, OV-NL.

Ook beheert KNV meerdere stichtingen, aanverwante verenigingen en kwaliteitskeurmerken binnen het personenvervoer.

Onze verenigingen

Onze leden vertegenwoordigen bijna 80% van de markt voor personenvervoer in Nederland. Zij bieden hun vervoersdiensten aan met touringcars, zorgvervoerbussen, taxi’s en treinen, trams, metro’s en OV-bussen. Dat doen zij met 70.000 werknemers, 5.000 zelfstandige rijders en meer dan 30.000 voertuigen.

  • KNV Zorgvervoer en Taxi vertegenwoordigt 70% van de bedrijfstak.
  • Busvervoer Nederland vertegenwoordigt meer dan 85% van de bedrijfstak.
  • KNV Connected Mobility vertegenwoordigt 35 marktpartijen die zich bezig houden met het optimaliseren van een nieuw digitaal vervoerssysteem.
Samen komen we verder
KNV gelooft dat we samen meer bereiken. KNV brengt bedrijven, overheden en mobiliteitspartijen bij elkaar om het personenvervoer in Nederland naar het hoogste niveau te tillen.
Nederland in de lead
KNV kijkt niet alleen naar de deelmarkten, en niet alleen naar vandaag. Met KNV Connected Mobility zijn we bezig met het vormgeven van de toekomst van mobiliteit. Waarin vervoersland Nederland wat ons betreft voorop kan lopen.
Slimme oplossingen
Innovatie brengt efficiency en duurzaam vervoer. KNV draagt iedere dag bij aan vernieuwing van mobiliteit.
Kennis van personenvervoer
KNV vertegenwoordigt al 140 jaar ondernemers die staan voor veilig, betrouwbaar en vakkundig personenvervoer.

 

Wat doen we?

Belangenbehartiging
We behartigen de collectieve en individuele belangen van onze leden. Dankzij een lange historie en ruime ervaring is KNV nauw verweven met beleidsbepalende publieke en private structuren. Op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau.

Als ondernemersorganisatie leveren we doorlopend inhoudelijke bijdragen aan nationale en internationale mobiliteitsvraagstukken. Met als resultaat een sterkere positie van ondernemer én sector. KNV sluit ook de cao’s af voor meerdere vervoersbranches.

Mobiliteitsbeleid reikt vaak verder dan landsgrenzen. Daarom heeft KNV sterke banden met nationale én internationale belangenorganisaties. Zoals de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en de de mondiale IRU en UITP. Samen met hen houden we de belangen van onze ondernemers scherp in de gaten. En sturen bij waar nodig.

De mobiliteit van morgen
Nederland beschikt over een indrukwekkend mobiliteitsnetwerk. Maar de ruimte is schaars. Als multimodale vereniging houden we er bij KNV al decennialang een integrale visie op vervoer op na: vervoer werkt pas goed als je van het totaalplaatje uitgaat.

We zijn ervan overtuigd dat door digitalisering in de toekomst alles met elkaar ‘connected’ zal zijn. En dat het nodig én vooral mogelijk is om in Nederland een toekomstbestendig, efficiënter systeem te creëren. Waarmee we zelfs voorop kunnen lopen in de wereld. Met KNV Connected Mobility, én als één van de grondleggers van de Mobiliteitsalliantie jagen we de transitie naar een duurzaam, veilig, flexibel en slim mobiliteitssysteem in Nederland aan.

Slim verbinden
In een klein land als Nederland, met een fijnmazige infrastructuur en vele vervoerders, is het elke dag weer een uitdaging om alle reizigers op tijd en zonder ongemakken van deur tot deur te brengen. Daarvoor is zijn goede verbindingen tussen regelgevers en de vele vervoerders nodig. Die goede verbinding moet er ook zijn tussen vervoerders en hun werknemers. En tussen bestaande vervoerders en nieuwkomers op de markt.

Wij denken dat het slim koppelen van organisaties en vervoerssoorten dé oplossing is voor de capaciteitsproblemen waar Nederland tegenaan loopt. Betere aansluitingen betekenen bovendien  milieuvriendelijker en makkelijker reizen. KNV speelt van oudsher een belangrijke rol bij het bevorderen van strategische samenwerking in de mobiliteitswereld, en blijft daar sterk op inzetten.

> Onze medewerkers