Duurzaam reizen

De klimaatdoelstellingen die Nederland internationaal is overeengekomen worden niet vanzelf behaald. Daarvoor zijn veel inspanningen nodig. Gelukkig is reizen per taxi, touringcar, bus of trein per definitie al bijzonder duurzaam.

Ga maar na: door de hoge bezettingsgraad van touringcars en treinen is de uitstoot per reizigerskilometer zeer laag. Ook een taxidienst is een duurzame keuze.

Naar zero-emissie
Voor KNV is dat echter geen enkele reden om achterover te leunen. Want er kan en moet nog veel meer. Om die reden zijn we partner van gemeenten en het Rijk in een aantal convenanten, die erop gericht zijn om de transitie naar zero emissie vervoer te versnellen.

In zorgvervoer en consumententaxi wordt nu al heel veel gebruik gemaakt van elektrische of soms waterstofvoertuigen. Het streven is om àlle Nederlandse bussen en taxi’s naar zero-emissie te krijgen.

Realisme
KNV pleit daarbij wel voor realisme. Vooral grotere taxibussen en touringcars zijn nog maar nauwelijks op de markt. Er zijn bovendien flinke obstakels als het gaat om het aanleggen van laadinfrastructuur. Netcongestie zorgt in veel andere sectoren ook voor vertraging. Samen met de overheid zoeken we constant naar oplossingen voor deze problemen, zoals de inzet van fossielvrije en hernieuwbare brandstoffen.

Constant bezig met optimaliseren
Onze ondernemers zijn constant bezig met het optimaliseren van ritten en het terugdringen van lege kilometers. Sommige vervoersbedrijven beschikken al over het ISO14001 systeem, om milieuprestaties te verbeteren en uitstoot te verminderen.

Duurzamer met Connected Mobility
Ten slotte willen we ook met onze nieuwe vereniging voor Connected Mobility een bijdrage leveren aan een vervoer dat schoner, efficiënter en duurzamer is.

Uitgelicht

Duurzaam reizen met de touringcar

Ligt je bestemming dichtbij huis? Denk dan zeker eens aan...

Lees meer

Mobiliteit cruciaal bij realistische klimaatdoelstellingen

Het klimaatakkoord is ambitieus maar haalbaar, wanneer bij het uitvoeren...

Lees meer

Mobiliteitsalliantie: ‘Investeer meer in duurzame mobiliteit’

De overheid moet het Klimaatfonds uitbreiden met een transitiefonds voor...

Lees meer

Nieuws

Harbers informeert Tweede Kamer over deelmobiliteit

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer in een brief...

Lees meer

Terugblik webinar Publieke Mobiliteit

Op 23 mei vond een door OV Magazine georganiseerd webinar plaats...

Lees meer

CAO SFM algemeen verbindend verklaard

Lees meer

IRU onderzoekt│Wat staat de vergroening van taxi’s nog in de weg?

Lees meer

Strengere Europese CO2-normen, ook voor touringcars

Lees meer