MaaS-Lab sluit zich aan Data Sharing Coalition

In de Data Sharing Coalition werken bestaande datadeelinitiatieven, brancheverenigingen, kennisinstellingen en bedrijven aan afspraken en standaarden om makkelijk, veilig en vertrouwd cross-sectoraal data te delen. Hierdoor wordt het makkelijker om data tussen sectoren te delen en te profiteren van de kansen van de data-economie.

Dit initiatief komt voort uit een onderzoek dat in 2018 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom de markt uitgenodigd om zich te organiseren en met een actieplan op basis van dit onderzoek te komen. De start van de Data Sharing Coalition is hier het resultaat van.

Dit initiatief is niet beperkt tot Nederland en wil ook een implementatie mechanisme bieden voor de nieuwe Europese data strategie. De Europese Commissie heeft de mobiliteitssector geïdentificeerd als een van de tien sectorale dataruimtes, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van onze sector en dynamische ontwikkelingen zoals Mobility as a Service (MaaS).

“We zien de deelname aan deze coalitie als een logische stap om van elkaar te leren en cross-sectorale samenwerkingen te creëren,” aldus Sonila Metushi, beleidsadviseur bij het MaaS-Lab, een initiatief van Koninklijk Nederlands Vervoer. “Het MaaS-Lab doet mee aan deze coalitie, omdat wij geloven in het creëren van waarde uit betrouwbare data voor de reizigers, voor de mobiliteitsaanbieders en de MaaS-aanbieders. Wij kunnen onze kennis over het delen van data binnen de mobiliteitssector overdragen aan andere sectoren,” licht Metushi toe. Andersom kunnen mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders volgens haar leren van de data-oplossingen in andere sectoren.

Lees meer over:

  • De Data Sharing Coalition hier
  • Het MaaS-Lab, een KNV initiatief hier