Terugblik webinar Publieke Mobiliteit

Op 23 mei vond een door OV Magazine georganiseerd webinar plaats over zogenaamde ‘Publieke mobiliteit‘. Een nieuwe doelstelling die het best te omschrijven is als een nieuwe manier van denken over personenvervoer. De focus ligt op bereikbaarheid.

> Wat is publieke mobiliteit?

Breed scala aan diensten
Bij publieke mobiliteit staat niet de vervoersvorm centraal, maar de bereikbaarheid. Die bereikbaarheid wordt bepaald door een breed scala aan diensten en samenwerking tussen overheden, markt, vrijwilligers en individueel vervoer.

Veel maatwerk
Lucien Brouwer (Transdev, Transport on demand) was een van de sprekers. Met de andere sprekers ging hij met deelnemers in discussie over uiteenlopende vragen, zoals ‘is de auto wel of geen onderdeel van publieke mobiliteit?’

Geconcludeerd werd dat het nog wel even zal duren voordat publieke mobiliteit een feit is omdat het om veel maatwerk vraagt. Er moeten veel eindjes aan elkaar worden geknoopt. Welke voorzieningen zijn er, hoe ziet de bestaande infra eruit, hoe is de praktijk van vervoer ingericht? En vooral: waar heeft de reiziger behoefte aan?

Terugschieten in oude model
Uiteindelijk draait Publieke Mobiliteit om het uitgangspunt dat iedereen recht op mobiliteit heeft. Vaak kan er meer dan men denkt, maar schiet men toch weer in het oude model. Anders nadenken over ‘publieke mobiliteit’ vraagt van alle betrokken stakeholders niet alleen goede wil, ook moed om nieuwe dingen uit te proberen.