Harbers informeert Tweede Kamer over deelmobiliteit

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer in een brief over de laatste ontwikkelingen op het gebied van deelmobiliteit.

In de brief worden behalve cijfermatige ontwikkelingen de verschillende toezeggingen aan de Kamer en moties en een amendement van de Kamer over deelmobiliteit besproken. Zoals een handelingskader voor deelscooters, een top 10 aan instrumenten om deelmobiliteit te stimuleren en een update over de plannen met de vrijgemaakte drie miljoen voor inclusieve deelmobiliteit.

Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit
Er worden al veel inspanningen door overheden ondernomen op het onderwerp deelmobiliteit, maar de minister vindt meer samenhang nodig om tot opschaling, effectiever en effici├źnter beleid voor deelmobiliteit te komen. De oprichting van het Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit moet daar aan bijdragen.

Samenhang met andere trajecten
Deelmobiliteit is groeiend en raakt daarom steeds meer aan andere beleidstrajecten. Tot slot beschijft de minister de samenhang met andere trajecten. Zoals de mobiliteitstransitie, de Wet Personenvervoer 2000, de Stationsagenda en mobiliteitshubs.

Lees ook: Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit