Mobiliteitsvernieuwers versterken samenwerking met KNV Connected Mobility

De transitie naar een groenere, efficiënter en meer vraaggestuurde mobiliteitsstructuur is in volle gang. Die transitie is hard nodig om als mobiliteitssector door te kunnen groeien en onze maatschappelijke ambities te realiseren. Want op steeds meer plekken lopen we tegen de grenzen van wat mogelijk is aan.

Om de mobiliteitstransitie in goede banen te leiden heeft ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) een nieuwe vereniging opgericht: KNV Connected Mobility.

Wat is Connected Mobility?
Connected Mobility is de verzamelterm voor alles wat samenkomt bij verbinden en combineren van verschillende vervoerswijzen, om zo de efficiëntste en duurzaamste verplaatsing te creëren. Het omvat niet alleen technologische aspecten, zoals digitale platforms en apps, maar ook fysieke knooppunten van verschillende vervoersvormen, zoals haltes, hubs en P+R locaties, die cruciaal zijn voor een soepele reiservaring.

De missie van KNV Connected Mobility

De mobiliteitssegmenten binnen KNV Connected Mobility

KNV Connected Mobility richt zich op de gezamenlijke belangen van bedrijven die op een positieve manier de mobiliteitstransitie willen helpen versnellen. Denk onder andere aan MaaS-dienstverleners, het openbaar vervoer, het zorg- en taxivervoer, deelmobiliteit, parkeer- en laaddienstverleners en softwareontwikkelaars. De focus ligt op thema’s als publiek vervoer en multimodaal reizen.

De huidige bijdragen van marktpartijen zijn gefragmenteerd. De nieuwe vereniging streeft ernaar om de diverse partijen bij elkaar te brengen, hun inzichten te verzamelen, te verfijnen, en voorstellen te doen om de transitie duidelijk en gestructureerd vorm te geven.

De toekomst is connected
De beweging richting Connected Mobility is onomkeerbaar. Binnen een aantal jaar zullen er steeds meer digitale connecties zijn en zullen reizigers dit ook verwachten. Marktpartijen die niet meegaan in deze transitie blijven achter.

Met een brede vertegenwoordiging van bedrijven uit het hele mobiliteitsveld is KNV Connected Mobility een plek waar marktpartijen samen werken aan een versnelling van de mobiliteitstransitie. Zodat iedereen mee kan komen en geen van de segmenten vergeten wordt bij het inrichten van het mobiliteitssysteem van de toekomst.