Europese Commissie: denk aan de deadlines voor retrofit

Vanaf 31 december 2024 is het verplicht om een smart tachograaf aan boord te hebben. Wie al met een smart tachograaf ‘versie 1’ rijdt, dient deze uiterlijk op 18 augustus 2025 te hebben vervangen door een ‘versie 2’.  Het gaat om een enorme hoeveelheid voertuigen en het proces loopt om een aantal redenen trager dan gehoopt.

De Europese Commissie heeft daarom aan onze internationale moederorganisatie, de IRU, gevraagd zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan deze deadlines, omdat er nog altijd vervoerders zijn – zowel in het vrachtvervoer als in het personenvervoer – die er nog mee moeten beginnen.

De Europese Commissie stelt dat de beschikbaarheid van de nieuwe tachograaf bij leveranciers op orde lijkt te zijn. Om wachttijden te voorkomen worden vervoerders adviseert de commissie bovendien om de retrofit te combineren met de reguliere inspectie van de tachograaf.