Binnenkort een nieuwe vereniging: KNV Connected Mobility

Mobiliteit verandert. Slimme digitale verbindingen worden de norm. En reizigers zullen die steeds meer verwachten. Ook verduurzaming eist een andere inrichting van ons mobiliteitssysteem.

In 2019 startte Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) daarom met het MaaS-Lab. Een proeftuin rond het concept Mobility as a Service. In het MaaS-Lab werden de krachten en inzichten van meerdere marktpartijen verenigd met als doel om de mobiliteitstransitie een goed doordachte basis te geven.

Het MaaS-lab leidde onder meer tot een concreet afsprakenstelsel met de landelijke overheid, waarin eerlijke spelregels werden vastgelegd voor een nieuw ‘ecosysteem’ voor mobiliteit.

Volgende fase
Hiermee kwam het MaaS-lab in de volgende fase: die van consolidatie en verder bouwen. Om de pionierende ondernemers nog beter van dienst te zijn, richt KNV een nieuwe vereniging op: KNV Connected Mobility. Dit nieuwe collectief gaat op 1 januari 2024 officieel van start.

KNV Connected Mobility heeft tot doel om de transitie naar een gezond ecosysteem voor digitale mobiliteit te stimuleren. In het belang van de ondernemingen, reizigers en de samenleving, waarin verplaatsen sneller, makkelijker, efficiënter en schoner wordt.

Voor marktpartijen
De nieuwe vereniging treedt op als belangenbehartiger voor alle marktpartijen die zich (willen) begeven op het terrein van connected mobility.

KNV Connected Mobility richt zich op de gezamenlijke belangen van bedrijven actief in de markt van connected mobility. Zoals veranderende wet- en regelgeving, reisinformatie, geïntegreerde ticketing en lokale verordeningen. Maar ook afspraken over databeheer, data uitwisseling en privacywetgeving vragen om een gecoördineerde inspanning.

De komende jaren werkt KNV Connected Mobility met de aangesloten bedrijven en overheden aan de totstandkoming en handhaving van een eerlijk speelveld en een helder juridisch kader voor nieuwe mobiliteitsdiensten. Verder zal KNV Connected Mobility zich inzetten voor het vergroten van het verdienvermogen voor haar leden, door het aanjagen van geïntegreerde vervoersoplossingen.

Wat is Connected Mobility?
Connected Mobility zorgt er uiteindelijk voor dat reizigers bij meerdere aanbieders kunnen zoeken, boeken en betalen via één digitaal platform. In dat systeem worden vervoersvormen aan elkaar ‘gekoppeld’. Dat vergt een andere inrichting en benadering van de regels rond mobiliteit. Deze transitie is complex en gebaat bij begeleiding en inbreng van een sterk vervoerderscollectief.

Over KNV
KNV is al 140 jaar actief als de overkoepelende branchevereniging voor ondernemingen in het collectief personenvervoer. De zorgvervoer- en taxisector en de touringcarsector zijn onderdeel van KNV. KNV faciliteert de landelijk branchevereniging voor het openbaar vervoer, OV-NL. KNV is een van de vijf oprichters van de Mobiliteitsalliantie.