LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Documenten

Zorgvervoer en Taxi
Zorgvervoer en Taxi
2023 Wat betekent het besluit Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM) voor de taxibranche?
Zorgvervoer en Taxi
2023-09 Reactie KNV Zorgvervoer op de consultatie ‘Wijziging van het RVV 1990 i.v.m. uitbreiding nul-emissiezones naar taxi’s en nieuw verkeersbord milieuzone en zero emissiezone’
Zorgvervoer en Taxi
2023-10-12-KNV Noodkreet aan gemeente over zorgvervoer
Zorgvervoer en Taxi
Algemene Vervoersvoorwaarden Zorgvervoer en Taxi
Zorgvervoer en Taxi
Algemene Vervoersvoorwaarden Zorgvervoer en Taxi (Engelstalig)
Zorgvervoer en Taxi
Arbeidsmarktcijfers taxibranche 2018
Zorgvervoer en Taxi
Artikel Zieke uitzendkracht met uitzendbeding
Zorgvervoer en Taxi
Bijlage brief aan staatssecretaris Heijnen capaciteitsproblemen CBR enquêteresultaten dec 2023
Zorgvervoer en Taxi
brief aan OMT
Zorgvervoer en Taxi
Brief aan staatssecretaris Heijnen capaciteitsproblemen CBR dec 2023
Zorgvervoer en Taxi
Brief CBR over vernieuwing praktijkexamen Taxi 15-11-2023
Zorgvervoer en Taxi
Brief KNV aan IG ILT over variant BCT 02-08-2022
Zorgvervoer en Taxi
Brief KNV aan opdrachtgevers met NEA Index in contract – ENGELS
Zorgvervoer en Taxi
Brief KNV aan opdrachtgevers zonder NEA Index in contract – ENGELS
Zorgvervoer en Taxi
Brief Zandvoort Formule 1 aan taxibedrijven augustus 2023
Zorgvervoer en Taxi
Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi
Zorgvervoer en Taxi
Handreiking afschaffing coronaprotocollen
Zorgvervoer en Taxi
Huishoudelijk Reglement KNV Zorgvervoer en Taxi
Zorgvervoer en Taxi
Jaaroverzicht 2021 KNV Zorgvervoer en Taxi
Zorgvervoer en Taxi
Jaaroverzicht 2022 KNV Zorgvervoer en Taxi
Zorgvervoer en Taxi
Kamerbrief Verbeteragenda Doelgroepenvervoer
Zorgvervoer en Taxi
Kamerbrief Verbeteragenda Doelgroepenvervoer bijlage
Zorgvervoer en Taxi
Kerncijfers Zorgvervoer- en Taxi 2016
Zorgvervoer en Taxi
leerlingenvervoer in trouw
Zorgvervoer en Taxi
Loontabellen 1 januari 2024 niet rijdend personeel zorgvervoer en taxi
Zorgvervoer en Taxi
Maatregelenladder Zorgvervoer en Taxi 2022
Zorgvervoer en Taxi
Polis AON 2024 collectieve ongevallenverzekering leden KNV Zorgvervoer en Taxi
Zorgvervoer en Taxi
Presentatie nieuwe CAO 2023 vragenuurtje Zorgvervoer en Taxi
Zorgvervoer en Taxi
RegelZorg 2023
Zorgvervoer en Taxi
Standpunt KNV Zorgvervoer en Taxi over flexvervoer
Zorgvervoer en Taxi
Statuten KNV Zorgvervoer en Taxi – Taxivervoer Nederland
Zorgvervoer en Taxi
Taxibranche en Arbeidsrecht: weet hoe het werkt (versie 2021)
Zorgvervoer en Taxi
Taxibranche komt moeilijk op gang na corona – NRC 12 april 2022
Zorgvervoer en Taxi
Uitleg aangepaste loontabel ZVT
Zorgvervoer en Taxi
Veelgestelde vragen bij de protocollen voor zorgvervoer en taxi
Zorgvervoer en Taxi
VNG Handreiking leerlingenvervoer voor gemeenten 2023
Zorgvervoer en Taxi
Vragen en Antwoorden aangepaste werkwijze geneeskundige verklaring KIWA
Zorgvervoer en Taxi
Wijzigingen wet en regelgeving Taxi en Zorgvervoer 2024
Busvervoer Nederland
Busvervoer Nederland
2023-09-11-IRU Position Paper on Child Restraint System (child seat) in Coaches
Busvervoer Nederland
Algemene vervoer- en reisvoorwaarden Busvervoer Nederland (Duitstalig)
Busvervoer Nederland
Algemene vervoer- en reisvoorwaarden Busvervoer Nederland (Engelstalig)
Busvervoer Nederland
Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van Busvervoer Nederland
Busvervoer Nederland
Bericht gemeente Breda aan touringcarbedrijven carnaval 2024
Busvervoer Nederland
Bestelformulier Veiligheidsartikelen 2019
Busvervoer Nederland
brandstofprijzen in Trouw
Busvervoer Nederland
Brief staatssecretaris Heijnen subsidieprogramma verduurzaming touringcars
Busvervoer Nederland
Brief van ministerie aan voertuigeigenaren over invoering smart tachograaf 2.0
Busvervoer Nederland
Buitengewoon lidmaatschap Busvervoer Nederland – Basic en Premium partnership 2023
Busvervoer Nederland
CAO Besloten Busvervoer 2020 – 2021
Busvervoer Nederland
CAO Besloten busvervoer 2023-2024 integrale tekst
Busvervoer Nederland
Carnaval Breda routekaart 2024
Busvervoer Nederland
Carnaval maatregelen touringcar-/partybus Breda
Busvervoer Nederland
CBR brief over vakbekwaamheid Oekraiense chauffeurs
Busvervoer Nederland
compact Manifest geef toerisme en recreatie de ruimte
Busvervoer Nederland
consultatie wpg
Busvervoer Nederland
Folder Amsterdam Touringcar Agenda 2020 – 2025
Busvervoer Nederland
Folder Touringcar in Amsterdam 2023
Busvervoer Nederland
FSO Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E
Busvervoer Nederland
General Terms of Carriage and Travel Busvervoer Nederland
Busvervoer Nederland
Gezamenlijk standpunt Europese touringcarsectoren over interpretatie detachering
Busvervoer Nederland
Huishoudelijk Reglement Busvervoer Nederland en kwaliteitsnorm
Busvervoer Nederland
inbreng debat duurzaam vervoer
Busvervoer Nederland
Infographic Amsterdam gewijzigd touringcarbeleid januari 2024
Busvervoer Nederland
Infographic gewijzigd touringcarbeleid Amsterdam ENG
Busvervoer Nederland
Infographic Kerncijfers Nederlandse touringcarsector 2020
Busvervoer Nederland
Kerncijfers 2018 van het Nederlandse touringcarvervoer
Busvervoer Nederland
Kerncijfers Touringcarvervoer 2021
Busvervoer Nederland
Kerncijfers Touringcarvervoer 2022
Busvervoer Nederland
Maatregelenladder Besloten busvervoer 2022
Busvervoer Nederland
Manifest Geef toerisme en recreatie de ruimte
Busvervoer Nederland
Oproep IRU herziening rijbewijsrichtlijn brief EP
Busvervoer Nederland
Plattegrond nieuwe halteplaats touringcars Schiphol
Busvervoer Nederland
Presentatie Pauzeregeling 2024
Busvervoer Nederland
Presentatie webinar detachering in buitenland 25 januari 2023
Busvervoer Nederland
Programma studiereis Zenobe en BVN naar Engeland
Busvervoer Nederland
Programma studiereis Zenobe UK 6 tm 8 november 2023
Busvervoer Nederland
standaard brandstofclausule besloten busvervoer
Busvervoer Nederland
Statuten Busvervoer Nederland
Busvervoer Nederland
Telegraaf Vervoerders over de Amsterdamse verkeersingrepen 23 juli 2023
Busvervoer Nederland
Uitleg nieuw loontabel BVN
Busvervoer Nederland
VDO magazine special Mobility Package 2023
Busvervoer Nederland
Voorstel Europese Commissie rij en rusttijden 24 mei 2023
Busvervoer Nederland
Voorstel Europese Commissie rij en rusttijden touringcarvervoer 24 mei 2023
Openbaar Vervoer
Openbaar Vervoer
Algemene vervoervoorwaarden stads- en streekvervoer mei 2015 ENG
Openbaar Vervoer
Algemene vervoervoorwaarden stads- en streekvervoer mei 2015 ENG
Openbaar Vervoer
Algemene vervoervoorwaarden stads- en streekvervoer mei 2015 NL
Openbaar Vervoer
CAO openbaar vervoer 2018-2020
2023-08-31 Consultatie wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten
28 juli 2023 – Inbreng KNV verkiezingen 2023
Algemene voorwaarden AON 2024 collectieve ongevallenverzekering
Algemene voorwaarden dienstverlening KNV
Branche-RDW-Tarievenlijst-2022-dd-20211120-def.pdf
De belangrijkste voorgestelde veranderingen binnen de Wet ‘Verbetering zekerheid flexibele krachten’
Deelnemerslijst KNV nieuwjaarsreceptie 2024
Deelnemerslijst KNV nieuwjaarsreceptie 2024 pdf
FD Aanpassingen in fiscale milieusubsidies stuiten op onbegrip 1-1-2024
Hoe zit het precies met lage en hoge ww-premies?
Inzending KNV consultatie subsidieregeling waterstof in mobiliteit
KNV reactie concepttarieven KIWA 2024
KNV reactie op consultatie jaarverplichting hernieuwbare brandstoffen
Ode aan de Ondernemer
SoZaWe Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023
Speech wethouder Melanie van der Horst KNV nieuwjaarsreceptie 2024
STREAM onderzoek CE Delft personenvervoer 2022
Tips voor ondernemers bij lastige gesprekken op de werkvloer VNO-NCW MKB-Nederland
Verkeersveiligheidscoalitie Appel meer handhaving 2023
Zienswijze KNV bij zaak ACM ontwerpbesluit prioriteringsruimte bij transportverzoeken
MaaS-Lab
MaaS-Lab
De toekomst is aan MaaS – visie MaaS-Lab
MaaS-Lab
Persbericht KNV lanceert nieuwe vereniging KNV Connected Mobility
MaaS-Lab
Presentatie CROW – Marco van Burgsteden – MaaS Kenniscafe – Welk beleid voor deelmobiliteit?
MaaS-Lab
Presentatie gemeente Amersfoort – Sebastiaan Dommeck – MaaS Kenniscafé- Welk beleid voor deelmobiliteit?
MaaS-Lab
Presentatie Nationaal samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit – Maarten van Biezen – MaaS Kenniscafé

Wij werken samen met