Documenten

KNV Zorgvervoer en Taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi
2023 Wat betekent het besluit Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM) voor de taxibranche?
KNV Zorgvervoer en Taxi
2023-09 Reactie KNV Zorgvervoer op de consultatie ‘Wijziging van het RVV 1990 i.v.m. uitbreiding nul-emissiezones naar taxi’s en nieuw verkeersbord milieuzone en zero emissiezone’
KNV Zorgvervoer en Taxi
2023-10-12-KNV Noodkreet aan gemeente over zorgvervoer
KNV Zorgvervoer en Taxi
Algemene Vervoersvoorwaarden Zorgvervoer en Taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi
Algemene Vervoersvoorwaarden Zorgvervoer en Taxi (Engelstalig)
KNV Zorgvervoer en Taxi
Arbeidsmarktcijfers taxibranche 2018
KNV Zorgvervoer en Taxi
Artikel Zieke uitzendkracht met uitzendbeding
KNV Zorgvervoer en Taxi
brief aan OMT
KNV Zorgvervoer en Taxi
Brief KNV aan IG ILT over variant BCT 02-08-2022
KNV Zorgvervoer en Taxi
Brief KNV aan opdrachtgevers met NEA Index in contract – ENGELS
KNV Zorgvervoer en Taxi
Brief KNV aan opdrachtgevers zonder NEA Index in contract – ENGELS
KNV Zorgvervoer en Taxi
Brief Zandvoort Formule 1 aan taxibedrijven augustus 2023
KNV Zorgvervoer en Taxi
Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi
Handreiking afschaffing coronaprotocollen
KNV Zorgvervoer en Taxi
Huishoudelijk Reglement KNV Zorgvervoer en Taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi
Jaaroverzicht 2021 KNV Zorgvervoer en Taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi
Jaaroverzicht 2022 KNV Zorgvervoer en Taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi
Kerncijfers Zorgvervoer- en Taxi 2016
KNV Zorgvervoer en Taxi
leerlingenvervoer in trouw
KNV Zorgvervoer en Taxi
Maatregelenladder Zorgvervoer en Taxi 2022
KNV Zorgvervoer en Taxi
Presentatie nieuwe CAO 2023 vragenuurtje Zorgvervoer en Taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi
RegelZorg 2023
KNV Zorgvervoer en Taxi
Standpunt KNV Zorgvervoer en Taxi over flexvervoer
KNV Zorgvervoer en Taxi
Statuten KNV Zorgvervoer en Taxi – Taxivervoer Nederland
KNV Zorgvervoer en Taxi
Taxibranche komt moeilijk op gang na corona – NRC 12 april 2022
KNV Zorgvervoer en Taxi
Veelgestelde vragen bij de protocollen voor zorgvervoer en taxi
KNV Zorgvervoer en Taxi
Vragen en Antwoorden aangepaste werkwijze geneeskundige verklaring KIWA
Busvervoer Nederland
Busvervoer Nederland
2023-09-11-IRU Position Paper on Child Restraint System (child seat) in Coaches
Busvervoer Nederland
Algemene vervoer- en reisvoorwaarden Busvervoer Nederland (Duitstalig)
Busvervoer Nederland
Algemene vervoer- en reisvoorwaarden Busvervoer Nederland (Engelstalig)
Busvervoer Nederland
Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van Busvervoer Nederland
Busvervoer Nederland
Bestelformulier Veiligheidsartikelen 2019
Busvervoer Nederland
brandstofprijzen in Trouw
Busvervoer Nederland
Brief staatssecretaris Heijnen subsidieprogramma verduurzaming touringcars
Busvervoer Nederland
Brief van ministerie aan voertuigeigenaren over invoering smart tachograaf 2.0
Busvervoer Nederland
CAO Besloten Busvervoer 2020 – 2021
Busvervoer Nederland
CAO Besloten busvervoer 2023-2024 integrale tekst
Busvervoer Nederland
CBR brief over vakbekwaamheid Oekraiense chauffeurs
Busvervoer Nederland
compact Manifest geef toerisme en recreatie de ruimte
Busvervoer Nederland
consultatie wpg
Busvervoer Nederland
Folder Touringcar in Amsterdam 2023
Busvervoer Nederland
FSO Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E
Busvervoer Nederland
General Terms of Carriage and Travel Busvervoer Nederland
Busvervoer Nederland
Gezamenlijk standpunt Europese touringcarsectoren over interpretatie detachering
Busvervoer Nederland
Huishoudelijk Reglement Busvervoer Nederland en kwaliteitsnorm
Busvervoer Nederland
inbreng debat duurzaam vervoer
Busvervoer Nederland
Infographic Amsterdam gewijzigd touringcarbeleid januari 2024
Busvervoer Nederland
Infographic gewijzigd touringcarbeleid Amsterdam ENG
Busvervoer Nederland
Infographic Kerncijfers Nederlandse touringcarsector 2020
Busvervoer Nederland
Kerncijfers 2018 van het Nederlandse touringcarvervoer
Busvervoer Nederland
Kerncijfers Touringcarvervoer 2021
Busvervoer Nederland
Kerncijfers Touringcarvervoer 2022
Busvervoer Nederland
Maatregelenladder Besloten busvervoer 2022
Busvervoer Nederland
Manifest Geef toerisme en recreatie de ruimte
Busvervoer Nederland
Oproep IRU herziening rijbewijsrichtlijn brief EP
Busvervoer Nederland
Plattegrond nieuwe halteplaats touringcars Schiphol
Busvervoer Nederland
Presentatie webinar detachering in buitenland 25 januari 2023
Busvervoer Nederland
Programma studiereis Zenobe en BVN naar Engeland
Busvervoer Nederland
standaard brandstofclausule besloten busvervoer
Busvervoer Nederland
Statuten Busvervoer Nederland
Busvervoer Nederland
Telegraaf Vervoerders over de Amsterdamse verkeersingrepen 23 juli 2023
Busvervoer Nederland
VDO magazine special Mobility Package 2023
Busvervoer Nederland
Voorstel Europese Commissie rij en rusttijden 24 mei 2023
Busvervoer Nederland
Voorstel Europese Commissie rij en rusttijden touringcarvervoer 24 mei 2023
Openbaar Vervoer
Openbaar Vervoer
Algemene vervoervoorwaarden stads- en streekvervoer mei 2015 ENG
Openbaar Vervoer
Algemene vervoervoorwaarden stads- en streekvervoer mei 2015 ENG
Openbaar Vervoer
Algemene vervoervoorwaarden stads- en streekvervoer mei 2015 NL
Openbaar Vervoer
CAO openbaar vervoer 2018-2020
2023-08-31 Consultatie wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten
28 juli 2023 – Inbreng KNV verkiezingen 2023
Algemene voorwaarden dienstverlening KNV
Branche-RDW-Tarievenlijst-2022-dd-20211120-def.pdf
De belangrijkste voorgestelde veranderingen binnen de Wet ‘Verbetering zekerheid flexibele krachten’
Hoe zit het precies met lage en hoge ww-premies?
KNV reactie op consultatie jaarverplichting hernieuwbare brandstoffen
SoZaWe Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023
STREAM onderzoek CE Delft personenvervoer 2022
Zienswijze KNV bij zaak ACM ontwerpbesluit prioriteringsruimte bij transportverzoeken