LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

CAO

De bij KNV aangesloten verenigingen (KNV Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland) sluiten samen met de vakbonden cao’s af voor de sectoren waarbinnen de bedrijven werkzaam zijn. Ook voert KNV het secretariaat uit van diverse andere cao’s en cao-gerelateerde zaken in het (personen)vervoer (zie voor een overzicht hier).

Cao in de Zorg- en taxivervoerssector en de rol van KNV Zorgvervoer en Taxi

KNV Zorgvervoer en Taxi is een werkgeversvereniging en sluit samen met vakbonden FNV en CNV de cao Taxivervoer (arbeidsvoorwaarden) en de cao Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM, zie verderop op deze pagina) af. Beide cao’s zijn door het ministerie van SZW ook algemeen verbindend verklaard en ook niet-leden moeten zich dus houden aan deze cao’s.

De teksten van de cao’s zijn ook terug te vinden op de site van Sociaal Fonds Mobiliteit. 

Over het Sociaal Fonds Mobiliteit
Het sociaal Fonds Mobiliteit is het sociaal fonds van de bedrijfstak Zorgvervoer en Taxi en heeft als doel het uitvoeren, financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector. Vanuit het fonds vindt bekostiging plaats van diverse bedrijfstakactiviteiten, zoals het geven van voorlichting over de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkeling van een functiewaarderingssysteem, activiteiten op het gebied van opleiding en arbeidsomstandigheden, de bevordering van de naleving van de cao en imagoverbetering.

Teksten cao Zorgvervoer en Taxi 2022

De teksten van de nieuwe cao, die op 1 januari 2022 in werking is getreden, staan hieronder.

De loontabellen voor 2022 zijn hieronder te vinden.

De teksten van de oude cao zijn hieronder te vinden.

Cao in de Besloten Busvervoerssector en de rol van Busvervoer Nederland

Busvervoer Nederland is een werkgeversvereniging en sluit samen met vakbonden FNV en CNV de cao Besloten Busvervoer (arbeidsvoorwaarden) en de cao Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer (FSO, zie voor uitleg hieronder) af. Beide cao’s zijn door het ministerie van SZW ook algemeen verbindend verklaard en ook niet-leden moeten zich dus houden aan deze cao’s.

De tekst van de arbeidsvoorwaarden cao is hier terug te vinden. De tekst van de cao Fonds Scholing en ordening is hier te vinden.

Over stichting FSO
De Stichting FSO is het sociaal fonds van de bedrijfstak besloten busvervoer en heeft als doel het uitvoeren, financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector besloten busvervoer. Vanuit het fonds vindt bekostiging plaats van diverse bedrijfstakactiviteiten, zoals het geven van voorlichting over de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkeling van een functiewaarderingssysteem, activiteiten op het gebied van opleiding en arbeidsomstandigheden, de bevordering van de naleving van de CAO besloten busvervoer en imagoverbetering.

 

Wij werken samen met