CAO

KNV Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland sluiten samen met de vakbonden de landelijke cao's af voor hun sectoren.

CAO Zorgvervoer en Taxi

Samen met de vakbonden sluit werkgeversvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi zowel de cao Zorgvervoer en Taxi (arbeidsvoorwaarden) als de Fonds cao Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) af. Het Sociaal Fonds Mobiliteit heeft als doel het uitvoeren, financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector. In deze cao wordt de afdracht van SFM premie geregeld, maar ook de controlerende taken van SFM.

Vanuit het fonds vindt bekostiging plaats van diverse bedrijfstakactiviteiten, zoals het geven van voorlichting over de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkeling van een functiewaarderingssysteem, activiteiten op het gebied van opleiding en arbeidsomstandigheden, de bevordering van de naleving van de cao en imagoverbetering.

Ga naar de cao Zorgvervoer en Taxivervoer – looptijd 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024

Zie ook de Belangrijkste wijzigingen

Formulier inschaling opvolgend werkgever in WORD en PDF

De loontabellen voor 2023 en 2024

Eerdere cao’s Zorgvervoer en Taxi:

De CAO Besloten Busvervoer geldt voor werkgevers en werknemers van ondernemingen die busvervoer verrichten. In deze CAO zijn onder andere afspraken gemaakt over de lonen, toeslagen, vergoedingen, overwerkregelingen, verlofaanspraken, vakantietoeslag en doorbetaling bij ziekte.

De huidige cao is afgesloten door werkgeversorganisatie Busvervoer Nederland en CNV Vakmensen. Vakbond FNV is – anders dan voorheen – geen partij bij deze cao.

Ook sluiten werkgevers en werknemers voor de sector de fonds CAO FSO (Fonds Scholing en Ordening) af. 

Ga naar de cao voor Besloten Busvervoer – looptijd 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024

Zie ook de voorlichtingsbrochure Arbeidsvoorwaarden voor het Besloten Busvervoer (1 januari 2023 tot en met 31 december 2024)

In English: Collective Labour Agreement (CLA) for Private Bus Transport

Meer weten over de cao Besloten Busvervoer? Ga naar de website van Stichting FSO

 

CAO FSO

Ga naar de cao FSO looptijd 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024