Cao besloten busvervoer

De werkgeversvereniging Busvervoer Nederland heeft samen met CNV de cao Besloten Busvervoer (arbeidsvoorwaarden) afgesloten. Ook sprak BVN eerder met CNV en FNV de cao Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer (FSO, zie voor uitleg hieronder) af.

De Cao Besloten Busvervoer ligt momenteel ter algemeen verbindend verklaring voor bij het ministerie van SZW. De cao FSO is al door het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. Ook niet-leden moeten zich dus houden aan deze cao’s.

De tekst van de arbeidsvoorwaarden cao Besloten Busvervoer is hier te vinden.
De loontabellen rijdend personeel (2023 en 2024) voor het besloten busvervoer zijn hier te vinden.
De loontabellen niet-rijdend personeel (2023 en 2024) zijn hier te vinden.
De loontabellen all-in zijn hier te vinden.

De tekst van de cao Fonds Scholing en ordening is hier te vinden.

Over stichting FSO
De Stichting FSO is het sociaal fonds van de bedrijfstak besloten busvervoer en heeft als doel het uitvoeren, financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector besloten busvervoer. Vanuit het fonds vindt bekostiging plaats van diverse bedrijfstakactiviteiten, zoals het geven van voorlichting over de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkeling van een functiewaarderingssysteem, activiteiten op het gebied van opleiding en arbeidsomstandigheden, de bevordering van de naleving van de CAO besloten busvervoer en imagoverbetering.