Cao zorgvervoer en taxi

KNV Zorgvervoer en Taxi is een werkgeversvereniging. KNV sluit samen met vakbonden de cao Zorgvervoer en taxi (arbeidsvoorwaarden) en de cao Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM, zie verderop op deze pagina) af. De arbeidsvoorwaarden-cao is bij het ministerie van SZW aangemeld voor algemeenverbindendverklaring. De cao SFM is al algemeen verbindend verklaard.

De teksten van de cao’s zijn ook terug te vinden op de site van Sociaal Fonds Mobiliteit.

Over het Sociaal Fonds Mobiliteit
Het sociaal Fonds Mobiliteit is het sociaal fonds van de bedrijfstak Zorgvervoer en Taxi en heeft als doel het uitvoeren, financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector. Vanuit het fonds vindt bekostiging plaats van diverse bedrijfstakactiviteiten, zoals het geven van voorlichting over de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkeling van een functiewaarderingssysteem, activiteiten op het gebied van opleiding en arbeidsomstandigheden, de bevordering van de naleving van de cao en imagoverbetering.

Teksten cao Zorgvervoer en Taxi 2023 en 2024
De teksten van de nieuwe cao, die op 1 januari 2023 in werking is getreden, staan hieronder.

De loontabellen voor 2023 en 2024 zijn hieronder te vinden.

De teksten van de oude cao zijn hieronder te vinden.

De cao SFM is hieronder te vinden.