LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Lidmaatschap KNV

Lidmaatschap KNV

Alle vervoerbedrijven in het beroepspersonenvervoer en spoorgoederenvervoer kunnen een KNV-lidmaatschap aanvragen. KNV verzorgt verschillende diensten voor haar leden, geeft informatie en beantwoordt vragen.

Ook is het mogelijk om buitengewoon lid te worden bij een van de sectorverenigingen of bij de federatieve vereniging. Buitengewoon lidmaatschap geeft bedrijven of organisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten van KNV, maar geen invloed op lobbystandpunten of bestuurlijke beslissingen.
Lid worden van KNV

Ledenservice KNV

Ledenservice is naast belangenbehartiging een van de hoofdtaken van KNV.

Wij organiseren daarom regelmatig seminars, houden vergaderingen en organiseren informatieve bijeenkomsten. De bijeenkomsten, die afhankelijk van het onderwerp federatief of per sector worden georganiseerd, zijn een goede ontmoetingsplek voor vertegenwoordigers van vervoersondernemingen, industrie en politiek, die er van gedachten kunnen wisselen en hun standpunten vertegenwoordigen.

Rechten en plichten samenhangend met het lidmaatschap staan vermeld in de statuten van de verschillende sectorverenigingen.

Nieuwsservice KNV

KNV heeft een nieuwsservice met actuele informatie over politiek, economie, juridische, sociale en internationale zaken. Het magazine ‘Nederlands Vervoer’ is het vaktijdschrift van Koninklijk Nederlands Vervoer voor het beroepspersonenvervoer.

Opzegging lidmaatschap KNV

U moet bij opzegging van uw lidmaatschap rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden aan het einde van het kalenderjaar. De opzegging moet per brief gedaan worden en moet uiterlijk op 30 september in ons bezit zijn. Voor beëindiging van de Vereniging Spoorgoederenvervoer gelden afwijkende voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de Statuten Spoorgoederenvervoer (art. 5, lid 6).

Adres:

Koninklijk Nederlands Vervoer

Postbus 19365

2500 CJ Den Haag

 

Wij werken samen met