LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Lid worden van KNV Zorgvervoer en Taxi

Zo vraagt u uw KNV Zorgvervoer en Taxi lidmaatschap aan

KNV Zorgvervoer en Taxi is de landelijke werkgeversorganisatie en belangenorganisatie voor ondernemers die actief zijn in het zorgvervoer en de taxibranche. Het lidmaatschap van KNV Zorgvervoer en Taxi levert onder andere mooie financiële, juridische en branchevoordelen op.

Het secretariaat neemt na ontvangst van uw aanvraag en de benodigde stukken contact met u op. We maken dan een afspraak voor een nadere kennismaking of om verdere vragen te kunnen beantwoorden. Vervolgens zal uw aanmelding in de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken. Na deze vergadering informeren we u en wordt uw lidmaatschap definitief gemaakt.

KNV Zorgvervoer en Taxi heeft ook buitengewone leden. Kijk hier voor meer informatie over buitengewone leden.

Graag beantwoordt het secretariaat eventuele vragen via nummer 070-349 0922 of taximail@knv.nl.

Onderaan deze pagina kunt u direct het lidmaatschap aanvragen !

Alle ledenvoordelen op een rij !

Voordelen van lidmaatschap van KNV Zorgvervoer en Taxi

1. Blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de branche
Ontvang belangrijke informatie over de ontwikkelingen binnen de zorgvervoer en taxibranche. Onze leden ontvangen wekelijks informatieve ledenmails, en daarnaast digitale nieuwsbrieven.

2. Veelzijdige branchebijeenkomsten
Onze branchebijeenkomsten worden georganiseerd om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken, maar natuurlijk ook om te netwerken. Leden kunnen zo hun inbreng leveren en blijven op de hoogte van het laatste nieuws, via:

 1. ledenvergaderingen
 2. regio- en themabijeenkomsten
 3. leden jaarevent
 4. (ad hoc) werkgroepen of commissies
 5. nieuwjaarsreceptie

Verder is KNV Zorgvervoer en Taxi partner van ProMediaGroup die jaarlijks de Taxi Expo en het Congres Contractvervoer organiseert.

3. Profiteer van de taxibelangenlobby in Den Haag en Brussel
KNV Zorgvervoer en Taxi behartigt uw belangen in Den Haag en Brussel. De vereniging beschikt over een uitgebreid relatienetwerk bij de overheid en diverse andere organisaties. We zijn lid van de International Road Transport Union (IRU) en van VNO-NCW. Ook is KNV Zorgvervoer en Taxi lokaal actief richting gemeenten als het om lokaal taxibeleid gaat, maar ook op landelijk en lokaal niveau richting opdrachtgevers (ministeries, gemeenten, provincies, zorgverzekeraars en adviseurs) en gebruikersorganisaties zoals Rover, Consumentenbond en Ieder(in).

4. Ondersteuning van onze juristen bij vragen
Een team van deskundige juristen beantwoordt uw vragen op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en/of de CAO Taxivervoer. Ook voor kwesties over de geldende arbeids- en rusttijdenregels kunt u bij hen terecht alsmede de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans. Bij (collectief) ontslagzaken of bestuurlijke boetes kunnen zij u met raad en daad terzijde staan.

5. Beslis mee in commissies en werkgroepen
Als lid kunt u uw stem natuurlijk altijd laten horen en meepraten over belangrijke thema’s zoals de Cao, taxiwetgeving, fiscale zaken etc. U kunt meepraten in commissies en werkgroepen van de vereniging zoals bijvoorbeeld het Consumententaxi Overleg (CTO) of de klankbordgroep Cao. Maar u kunt ook altijd mailen of bellen met het bureau in Den Haag: taximail@knv.nl en 070 – 349 0922.

6. Voordelige verzekeringen
Verdien uw contributie terug door slim gebruik te maken van onze voordelen via een aantal verzekeringen:

 1. KNV Zorgvergelijker
 2. Stilstandsschaderegeling
 3. Schadeverzekering
 4. Collectieve ongevallenverzekering
 5. KNV VerzuimCare

7. Overige voordelen via de ledenservice!

 1. Fleettankkaart en Q8 tankkaart
 2. Medische keuringen
 3. Energiebesparing
 4. MKB Cursus&training

8. Als KNV lid automatisch aansluiting bij de Landelijke Geschillencommissie
Als lid van KNV Zorgvervoer en Taxi kunt u de algemene vervoersvoorwaarden hanteren en bent u  automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Dat geeft uw klanten meer zekerheden en verkleint de kans op (juridische) conflicten. Wij regelen dit collectieve lidmaatschap voor u!

De contributie van het lidmaatschap KNV Zorgvervoer en Taxi is gebaseerd op het aantal voertuigen dat u heeft. Graag verwijzen wij u naar onze staffel.

Aanmeldingsformulier

KNV Zorgvervoer en Taxi

 • Graag aangeven welke ondernemingen nog meer onderdeel uit maken van de organisatiestructuur.
 • waarmee taxivervoer, conform de WP2000, wordt verricht.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.

 

Algemene Vervoersvoorwaarden/Huishoudelijk Reglement

Aanmelden als Buitengewoon lid KNV Taxi

Wij werken samen met