LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Lid worden van KNV Zorgvervoer en Taxi

Zo vraagt u uw KNV Zorgvervoer en Taxi lidmaatschap aan

KNV Zorgvervoer en Taxi is de landelijke werkgeversorganisatie en belangenorganisatie voor ondernemers die actief zijn in de taxibranche. Het lidmaatschap van KNV Zorgvervoer en Taxi levert onder andere mooie financiële, juridische en branchevoordelen op.

Het secretariaat neemt na ontvangst van uw aanvraag en de benodigde stukken contact met u op. We maken dan een afspraak voor een nadere kennismaking of om verdere vragen te kunnen beantwoorden. Vervolgens zal uw aanmelding in de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken. Na deze vergadering informeren we u en wordt uw lidmaatschap definitief gemaakt.

KNV Zorgvervoer en Taxi heeft ook buitengewone leden. Kijk hier voor meer informatie over buitengewone leden.

Graag beantwoordt het secretariaat eventuele vragen via nummer 070-349 0922 of knvtaxi@knv.nl

Alle ledenvoordelen

Vraag onderaan deze pagina uw lidmaatschap aan

Voordelen van lidmaatschap van KNV Zorgvervoer en Taxi

1. Blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de branche
Ontvang belangrijke informatie over de ontwikkelingen binnen de taxibranche. Onze leden ontvangen wekelijks informatieve ledenmails, en daarnaast digitale nieuwsbrieven. Leden hebben ook toegang tot het besloten gedeelte van de website, waar nog meer nuttige informatie te vinden is. Verder ontvangen ze een aantal keer per jaar ons blad Nederlands Vervoer.

2. Veelzijdige branchebijeenkomsten
Onze branchebijeenkomsten worden georganiseerd om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken, maar natuurlijk ook om te netwerken. Leden mogen hun inbreng geven en meedoen met onder meer

 1. ledenvergaderingen
 2. regiobijeenkomsten
 3. KNV Taxi en Zorgvervoer Jaarevent
 4. leerzame werkgroepen
 5. de nieuwjaarsreceptie
 6. de jaarlijkse debatbijeenkomst met Tweede Kamerleden

Verder is KNV Taxi partner van ProMediaGroup die jaarlijks de Taxi Expo en het Congres Contractvervoer organiseert. Ook werkt KNV Taxi en Zorgvervoer samen met MKB Cursus&training

3. Profiteer van de taxibelangenlobby in Den Haag en Brussel
KNV Zorgvervoer en Taxi behartigt uw belangen in Den Haag en Brussel. De vereniging beschikt over een uitgebreid relatienetwerk bij de overheid en diverse andere organisaties. We zijn lid van de International Road Transport Union (IRU) en van VNO-NCW. Ook is KNV Zorgvervoer en Taxi lokaal actief richting gemeenten als het om lokaal taxibeleid gaat, maar ook op landelijk en lokaal niveau richting opdrachtgevers (ministeries, gemeenten, provincies, zorgverzekeraars en adviseurs) en gebruikersorganisaties zoals Rover, Consumentenbond en Ieder(in).

4. Ondersteuning van onze juristen bij vragen
Een team van deskundige juristen beantwoordt uw vragen op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en/of de CAO Taxi.  Ook voor kwesties over de geldende rij- en rusttijdenregels kunt u bij hen terecht alsmede de nieuwe wet werk en zekerheid. Bij (collectief) ontslagzaken of bestuurlijke boetes kunnen zij u met raad en daad terzijde staan.

5. Beslis mee in commissies en werkgroepen
Als lid kunt u uw stem natuurlijk altijd laten horen en meepraten over belangrijke thema’s zoals de cao, taxiwetgeving, fiscale zaken etc. U kunt meepraten in commissies en werkgroepen van de vereniging zoals bijvoorbeeld de Commissie Innovatie, het Consumententaxi Overleg of de klankbordgroep CAO. Maar u kunt ook altijd mailen of bellen met het bureau in Den Haag: knvtaxi@knv.nl en 070 – 349 0922.

6. Voordelige verzekeringen
Verdien uw contributie terug door slim gebruik te maken van onze voordelen via een aantal verzekeringen;

 1. KNV Zorgvergelijker
 2. stilstandsschaderegeling
 3. schadeverzekering
 4. collectieve ongevallenverzekering
 5. KNV VerzuimCare

7. Overige voordelen via de ledenservice!

 1. Fleettankkaart en Q8 tankkaart
 2. medische keuringen
 3. energiebesparing

8. Als KNV Taxi lid automatisch aansluiting bij de Landelijke Geschillencommissie
Als lid van KNV Zorgvervoer en Taxi kunt u de algemene vervoersvoorwaarden hanteren en bent u automatisch aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie taxi. Dat geeft uw klanten meer zekerheden en verkleint de kans op (juridische) conflicten. Wij regelen dit collectieve lidmaatschap voor u!

De contributie van het lidmaatschap KNV Zorgvervoer en Taxi is gebaseerd op het aantal voertuigen dat u heeft. Graag verwijzen wij u naar onze staffel.

Aanmeldingsformulier

KNV Taxi Aanmeldingsformulier

 • Graag aangeven welke ondernemingen nog meer onderdeel uit maken van de organisatiestructuur.
 • waarmee taxivervoer, conform de WP2000, wordt verricht.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.

 

Aanmelden als Buitengewoon lid KNV Taxi

 

Wij werken samen met