Geschillencommissie Zorgvervoer & Taxi

Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi

De Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi is het laatste middel bij geschillen tussen consumenten en KNV Zorgvervoer- en Taxileden.

Als lid van KNV Zorgvervoer en Taxi bent u automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. U hoeft dat dus niet zelf meer te regelen of een eigen geschillencommissie in te richten*.  Op uw website kunt u verwijzen naar de Algemene Vervoersvoorwaarden Zorgvervoer en Taxi.

KNV Zorgvervoer- en Taxileden betalen geen aansluitingskosten voor aansluiting bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Er wordt bovendien actief gestreefd naar het effectief voorkomen van geschillen door het vinden van oplossingen om zo kosten te vermijden.

Kosten bij een keuze voor de Geschillencommissie

Consumenten betalen €52,50 om de klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Leden Geschillencommissie

De Commissie bestaat uit drie personen. Een onafhankelijk voorzitter, één vertegenwoordiger namens opdrachtgevers/reizigers en één vertegenwoordiger namens de vervoerder.

Zij worden benoemd door het bestuur van Stichting TX-Keur over een termijn van 5 jaar. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de Stichting TX-Keur.

  • De heer R. Batelaan, onafhankelijk voorzitter
  • De heer D.J. Buijs, plaatsvervangend voorzitter
  • De heer H.M. van der Putten, namens werkgevers
  • De heer F. Visser, namens reizigersvereniging Rover

Leden die al een eigen geschillencommissie hebben ingesteld, mogen dat zo te houden of kunnen kiezen voor de voorziening via KNV .

*Alle taxiondernemers zijn wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie of een geschillencommissie te hebben, artikel 77 van de Wet personenvervoer 2000. Niet-leden kunnen zich aansluiten bij De Geschillencommissie Taxivervoer