Zorgvervoerders zwaar onder druk: gemeenten gevraagd om tegemoetkoming tijdens Coronacrisis

KNV verstuurde vandaag samen met CNV en FNV deze brief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI). Door de corona-problematiek komen zorgvervoerders in ernstige financiële problemen omdat de risico’s bij dit soort calamiteiten geheel bij de vervoerders liggen.

Doordat de risico’s bij de vervoerders liggen komt het zorgvervoer in bredere zin ook in de problemen. De reden hiervoor is dat de ondernemers in het zorg- en leerlingenvervoer contractueel vaak per gereden kilometer betaald worden. Terwijl veel ritten nu niet doorgaan door het coronavirus, lopen personeels- en andere kosten wel door. Deeltijd-ww is soms niet mogelijk is en biedt ook niet altijd soelaas.

KNV roept de gemeenten dan ook op in toekomstige contracten de risico’s beter te verdelen én bij deze crisis ritten te blijven betalen ook wanneer ze niet hebben plaatsgevonden. De continuïteit van het vervoer van kwetsbare groepen staat door de kleine marges in de branche namelijk op het spel