Verkeersveiligheidscoalitie: ‘nieuw kabinet moet nu doorpakken op verkeersveiligheid’

De Verkeersveiligheidscoalitie, waar KNV onderdeel van is, maakt zich ernstige zorgen over het stijgende aantal verkeersslachtoffers. Ondanks alle inspanningen van de politiek lukt het niet om een structurele daling van het aantal verkeersslachtoffers te bereiken. De meest recente cijfers van het CBS laten opnieuw een ontmoedigend beeld zien. Er vallen in Nederland iedere dag twee verkeersdoden en 58 ernstig gewonden. De Verkeersveiligheidscoalitie vindt dit onacceptabel. Verkeersongevallen zorgen jaarlijks niet alleen voor onnoemelijk menselijk leed maar ook voor hoge maatschappelijke kosten. Daarom roept de coalitie het nieuwe kabinet op om een duidelijke ambitie te formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te koppelen.

De Verkeersveiligheidscoalitie doet deze dringende oproep aan het begin van de formatie van een nieuw kabinet. Vorige week werd bekend dat er in het coronajaar 2020 maar liefst 610 mensen zijn omgekomen in het verkeer, waaronder een record aantal fietsers. Het zijn er wel 51 minder dan in 2019 maar het blijft een onacceptabel aantal. Dit terwijl de verkeersintensiteit als gevolg van corona veel lager was. Jaarlijks vallen er bovendien ruim 21.000 ernstig gewonden in het verkeer. Met deze cijfers doet Nederland het slecht, ook internationaal gezien. Het huidige Strategisch Plan Verkeersveiligheid streeft naar nul verkeersdoden in 2050. Daarvoor is een reductie van minimaal 11% per jaar nodig. Nederland ligt volgens de Verkeersveiligheidscoalitie echter niet op koers om deze reductie te bereiken. Daarom moet het nieuwe kabinet stevig doorpakken. Het is daarbij volgens de coalitie essentieel dat er concrete doelstellingen worden geformuleerd en voor een deugdelijke financiering wordt gezorgd.

Verkeersveiligheidscoalitie biedt vijf oplossingsrichtingen
In het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’, wat de Verkeersveiligheidscoalitie vandaag aanbiedt aan de politiek, staan de 5 oplossingsrichtingen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Binnen die oplossingsrichtingen zou in de komende Kabinetsperiode vooral de focus moeten liggen op het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden, het tegengaan van afleiding in het verkeer door betere handhaving en het veiliger maken van voertuigen. Investeren in verkeersveiligheid loont, zo berekende het CPB al eerder. Elke euro in (fiets)infrastructuur betaalt zich bewezen 3 à 4 keer terug in lagere maatschappelijke kosten.