Touringcarsector biedt openbaar vervoer hulp aan om capaciteit te vergroten

Met ingang van 1 juni rijdt het openbaar vervoer weer een volledige dienstregeling, maar met een beperkte capaciteit. Hierdoor kan niet iedereen voor wie het noodzakelijk is van het openbaar vervoer gebruikmaken. Touringcarbedrijven kunnen per direct de capaciteit van het ov verhogen en boden dit vandaag per brief ook aan bij staatssecretaris Van Veldhoven. Theo Vegter, voorzitter van Busvervoer Nederland hierover: ‘Het mes snijdt overduidelijk aan twee kanten: we lossen een maatschappelijk probleem op doordat meer mensen naar hun werk of naar een onderwijsinstellingen kunnen. Tegelijkertijd kunnen de ondernemers dit verloren jaar nog enigszins goedmaken. Vrijwel alle touringcars staan momenteel namelijk stil.  Zij blijven dan overeind en zijn ook na de coronacrisis nog in staat om bijvoorbeeld schoolreisjes uit te voeren of ouderen of gehandicapten een uitstapje te bezorgen.’

Dat er een maatschappelijk probleem ontstaat doordat het ov op slechts 40% van de capaciteit kan werken is volgens Busvervoer Nederland duidelijk. Dat het kabinet oproept om alleen van het openbaar vervoer gebruik te maken wanneer dit strikt noodzakelijk is, spreekt boekdelen. Ook het spreken over alternatieve werktijden bij instellingen of het weren van studenten uit het openbaar vervoer maakt duidelijk dat we moeten rekenen op een ov-systeem dat niet helemaal openbaar is. Door hulp aan te bieden kan de touringcarsector het maatschappelijke probleem aanzienlijk verkleinen.

Minder druk op het ov is echt nodig. Dat werd eerder deze week al duidelijk toen een volle trein stilgezet moest worden omdat er te veel reizigers waren ingestapt. Omdat het touringcarvervoer stil is komen te liggen, kunnen de ondernemers snel bijspringen. Theo Vegter van Busvervoer Nederland: ‘De touringcarsector wil graag helpen om het maatschappelijk probleem op te lossen en biedt zijn hulp aan. Van de 4000 Nederlandse touringcarbussen staat momenteel ongeveer 95% stil. Dit betekent dat de touringcarsector een aanzienlijke hoeveelheid extra zitplaatsen kan leveren om het openbaar vervoeraanbod te verruimen. Dat deden we voor de coronacrisis ook al bij bijvoorbeeld treinstremmingen of bij incidentele pieken in de vervoersvraag. We leveren dan snel, flexibel en veilig de benodigde capaciteit.’

De touringcarondernemers kunnen op twee manieren helpen. Zo kan de aanvullende buscapaciteit worden ingezet op momenten dat het ov-aanbod onvoldoende is ten opzichte van de mobiliteitsvraag. Met deze inzet wordt over de hele linie de ov-capaciteit vergroot. Maar ook via maatwerk kunnen de busbedrijven specifieke knelpunten oplossen of vaste stromen reizigers met dezelfde eindbestemming overnemen uit het reguliere ov-systeem.

Theo Vegter over de oplossingen: ‘Als voorbeeld van maatwerk wijs ik graag op het vervoer van studenten. Het weren van zoveel mogelijk scholieren en studenten, zoals het kabinet aan de Tweede Kamer schreef, is geen oplossing voor het komend studiejaar. Niet alle scholen of stageplekken zijn immers per fiets bereikbaar. We kunnen specifiek voor onderwijsinstellingen een goede vervoersoplossing bieden.

Door hulp aan te bieden redt de sector mogelijk ook zichzelf
De door de ondernemers aangeboden oplossingen ondersteunen de samenleving en de Nederlandse economie bij de terugkeer naar een meer normale situatie. Tegelijkertijd biedt het een oplossing voor de sector zelf die nu werkloos aan de kant staat en dreigt om te vallen. De touringcarsector ontvangt nu net als andere sectoren subsidie op de loonkosten via de NOW-regeling. Deze regeling is echter onvoldoende om de bedrijven overeind te houden. Werk zou in deze tijd wel een uitkomst bieden. Door omzet te maken, kunnen rekeningen gewoon betaald worden en blijft de sector gezond. Bij het uitblijven van omzet vreest Busvervoer Nederland later dit jaar voor vele faillissementen en ontslagen.

Klik hier voor de brief.