Terugkijken: stevige discussies tijdens het Grote Mobiliteitsdebat

Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde de Mobiliteitsalliantie opnieuw een editie van ‘Het Grote Mobiliteitsdebat’.

Acht (kandidaat) Kamerleden (Mark Harbers (VVD), Roy van Aalst (PVV), Wytske Postma (CDA), Raoul Boucke (D66), Suzanne Kröger (GL), Frank Visser (CU) Chris Stoffer (SGP) en Barbara Kathmann (PvdA)), kruisten met elkaar de degens over de toekomst van de mobiliteit.

Tijdens discussies over onderwerpen als MaaS, investeren en de woningbouw en klimaatopgaven ging het er herhaaldelijk stevig aan toe. Over één ding waren de politici het allemaal eens: mobiliteit is essentieel voor het welzijn van onze samenleving. Tot tevredenheid van de Mobiliteitsalliantie, en in lijn met de doorrekeningen van de planbureaus, lieten alle aanwezige politieke partijen tijdens het debat weten dat ook zij flinke investeringen in mobiliteit noodzakelijk achten.

Rol Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV is een van de grondleggers van de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 vervoersorganisaties, die als doel hebben om Nederland ook in de toekomst in beweging te houden. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt riep de partijen na het debat op zich in te zetten voor een flexibel mobiliteitssysteem. Daarvoor is flexibele en eerlijke beprijzing nodig, inclusief aangepaste fiscale regels. Als reiziger moet je per soort rit een eerlijke keuze kunnen maken hoe je wilt reizen: met het ov, met een deelfiets, een deelscooter, taxi of touringcar of met je eigen auto, óf misschien wel met allemaal.”

Kijk het debat hier terug