Nieuw kabinet moet inzetten op koppelen van mobiliteit

Welke ambities willen vervoersorganisaties in het aankomende regeerakkoord terugzien? Tijdens het Grote Mobiliteitsdebat deden alle deelnemers aan de Mobiliteitsalliantie een oproep aan de kandidaat Kamerleden die straks na de verkiezingen de politieke agenda bepalen.

Als coördinerend partner van de Mobiliteitsalliantie wijst KNV het nieuwe kabinet op de mogelijkheden van het concept Mobility as a Service (MaaS). De technologische mogelijkheden zijn er. Nu nog de politieke wil om in de mobiliteit álles te gaan verbinden. En dat tegen een eerlijke prijs.

Mobility as a Service verknoopt vervoersstromen op een eenvoudige manier voor eindgebruikers. Zij kunnen zo op basis van persoonlijke wensen een reis met meerdere vervoermiddelen plannen, boeken en betalen. De Mobiliteitsalliantie en KNV dringen aan op een geïntegreerd mobiliteitssysteem met open standaarden, een MaaS-afsprakenstelsel en financiële ondersteuning voor marktpartijen om te investeren in de digitale transitie.

Mobiliteit zou, in plaats van via de oude gescheiden structuren, niet alleen digitaal veel meer moeten worden gekoppeld, maar ook fysiek op straat, via aangepaste stations en nieuwe hubs.

KNV voorzitter Bertho Eckhardt: “Voor een flexibel mobiliteitssysteem is flexibele en eerlijke beprijzing nodig en dus ook aangepaste fiscale regels. Als reiziger moet je per rit een eerlijke keuze kunnen maken hoe je wilt reizen: met het ov, met een deelfiets, een deelscooter of taxi, of met je eigen auto, óf misschien wel met allemaal.”

Het MaaS-Lab, een initiatief van KNV, is het samenwerkingsverband van marktpartijen om Mobility as a Service in Nederland mogelijk te maken.

Lees de kabinetsoproep van de Mobiliteitsalliantie: ‘Mobiliteit maakt grote opgaven mogelijk’