Tekort personeel blijft grootste knelpunt werkgevers

De krapte op de arbeidsmarkt is en blijft het grootste knelpunt voor ondernemers. Ruim 70 procent kampt met een tekort aan personeel, zo blijkt uit de laatste Conjunctuurenquête (COEN) van onder andere CBS, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Ondernemers nemen daarop verschillende maatregelen, waarvan verbeterde arbeidsvoorwaarden (34 procent) en automatisering (25 procent) de meest genoemde zijn.

Lees ook: ‘Zeventig procent ondernemers kampt met personeelstekort’ (VNO-NCW)