Provincies dringen bij het rijk aan op hulp aan hard getroffen toeristische sector

Vandaag maakte het Interprovinciaal overleg (IPO) bekend de hulpoproep van de toeristische sector te steunen. Eerder deze week stuurde de toeristische sector een brandbrief naar staatssecretaris Mona Keijzer (klik hier voor de brief en hier voor de bijlagen). In de brief aan de staatssecretaris maakten de bedrijven duidelijk dat annuleringen en afnemende boekingen in de toeristische sector leiden tot grote liquiditeitsproblemen bij toeristische ondernemers, waaronder de busbedrijven. De toeristische sector richtte zich niet alleen op de staatssecretaris maar maakte ook bekend een bijdrage te vragen aan de provincies. Met een eigen brief aan de staatssecretaris reageerden de provincies vandaag.

Binnenlandse en buitenlandse gasten eisen (begrijpelijkerwijs) hun boekingskosten terug bij de ondernemer en vanwege de zwakke liquiditeitspositie kunnen veel ondernemers niet voldoen aan dit verzoek. Om deze impasse te doorbreken kondigden de sectoren aan te willen komen tot een Toeristisch Corona Garantiefonds en de uitgifte van vouchers. Het idee achter het garantiefonds is dat wanneer een bedrijf gedurende de looptijd failliet gaat, de consument uit het garantiefonds gecompenseerd wordt. Het idee achter de vouchers is om de liquiditeitspositie van de branche op peil te houden. Voor het garantiefonds en het vouchersysteem heeft de sector de overheid nodig.

Overleg provincies
Donderdag 2 april hebben de gedeputeerden van Recreatie en Toerisme van de 12 provincies elkaar gesproken over de ontstane situatie door de getroffen overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de toeristische sector. Naar aanleiding van het overleg maakten zij bij de staatssecretaris kenbaar dat ze zich grote zorgen maken over het effect op korte en langere termijn voor deze voor de landelijke en regionale economie en werkgelegenheid zeer belangrijke sectoren.

De provincies vragen concreet aandacht voor de volgende drie zaken

  • Verschaf de recreatiesector toegang tot de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
  • Realiseer een landelijk garantiefonds
  • Stel een gezamenlijke Taskforce Vrijetijdseconomie- COVID-19 in

Busvervoer Nederland is net als de andere ondertekenaars van de brief van de vrijetijdssector zeer verheugd over de steunbetuiging van de provincies.