Ledenservice

Ledenservice KNV – bijeenkomsten, netwerken en seminars

Ledenservice is naast belangenbehartiging een van de hoofdtaken van KNV.

Wij organiseren daarom regelmatig

  • seminars
  • vergaderingen over belangrijke onderwerpen voor de vervoerssector
  • informatieve (netwerk) bijeenkomsten

De KNV bijeenkomsten, die afhankelijk van het onderwerp federatief of per sector worden georganiseerd, zijn een belangrijke ontmoetingsplek voor vertegenwoordigers van vervoersondernemingen, industrie en politiek. Zij kunnen er van gedachten wisselen en hun standpunten vertegenwoordigen.

Nieuwsservice KNV en vaktijdschrift

KNV heeft een nieuwsservice met de meest actuele informatie over politiek, economie, juridische, sociale en internationale zaken. Het magazine ‘Nederlands Vervoer’ is het vaktijdschrift van Koninklijk Nederlands Vervoer voor het beroepspersonenvervoer. KNV verzorgt verschillende diensten voor haar leden, geeft informatie en beantwoordt vragen.

Lidmaatschap KNV

Alle vervoerbedrijven in het beroepspersonenvervoer en spoorgoederenvervoer kunnen een KNV-lidmaatschap aanvragen.

KNV biedt ook de mogelijkheid om buitengewoon lid te worden bij een van de sectorverenigingen of bij de federatieve vereniging. Buitengewoon lidmaatschap geeft bedrijven of organisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten van KNV. Buitengewone leden hebben geen invloed op lobbystandpunten of bestuurlijke beslissingen. Rechten en plichten samenhangend met het lidmaatschap staan vermeld in de statuten van de verschillende verenigingen.

Contact voor meer informatie