LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

MaaS-Lab werkt aan publiek-privaat ecosysteem voor MaaS

De deelnemers van het MaaS-Lab hebben met elkaar een nieuw visiestuk opgesteld ten aanzien van de ambities en doelen die het samenwerkingsverband zichzelf stelt. Tijdens het MaaS-congres op dinsdag 16 maart werd de inhoud gepresenteerd.
MaaS-Lab, het samenwerkingsverband van marktpartijen dat streeft naar een open ecosysteem voor MaaS-diensten in Nederland, brengt organisaties samen die normaliter met elkaar concurreren. Alle 31 deelnemers zijn er echter van overtuigd dat alleen een werkelijk open-systeem het antwoord is op de vraag hoe toekomstige digitale mobiliteitsdiensten, ook bekend als ‘Mobility as a Service’, vormgegeven zouden moeten worden.

Afsprakenstelsel garandeert gezond systeem
Op dit moment is het MaaS-Lab bezig om samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een set standaardregels en uitgangspunten uit te werken, die dienen als onderliggende structuur voor MaaS. Dit ‘afsprakenstelsel’, dat tot stand komt in een unieke publiek-private samenwerking, heeft tot doel MaaS-diensten in Nederland efficiënt in te richten. Vergelijkbaar is de ontwikkeling van pinbetalingen: dankzij een afgesproken standaard voor bankpassen kunnen consumenten gebruik maken van alle betaalautomaten.

Een goed onderbouwd en breed gedragen afsprakenstelsel creëert kansen voor alle deelnemers (ook de nieuwe mobiliteitsstartups), voorkomt een ‘winner takes all’-scenario en zorgt ervoor dat reizigers straks echt wat te kiezen hebben.

‘De toekomst is aan MaaS’
Naadloos aaneengeschakelde mobiliteit voor reizigers speelt een belangrijke rol in het (beter) benutten van de vervoerscapaciteit. Het ontsluit deelmobiliteit en richt zich op het gebruik, in plaats van het bezit van voertuigen. MaaS verbindt mobiliteit op die manier met vraagstukken als parkeren in schaarse ruimte, de woningbouwopgave en de klimaatdoelen.

Lees het visiestuk: ‘De toekomst is aan MaaS’.
Lees hier meer over het MaaS-Lab.


Wij werken samen met