LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Liveblog Corona

Op deze pagina delen we regelmatig updates (nieuws en adviezen) over voor personenvervoerondernemers belangrijke onderwerpen met betrekking tot het Coronavirus.

Update 7 april 09:55: noodloket UWV voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Ondernemers kunnen vanaf gisteren (6 april 2020) 09:00 uur een aanvraag doen bij UWV. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. Het loket is op deze pagina te vinden.

Update 6 april 20:02: volop persaandacht voor aanbieden petitie aan staatssecretaris Keijzer door taxi-ondernemers
Het aanbieden van de petitie van taxi-ondernemers aan staatssecretaris Keijzer van EZK trok de aandacht van diverse media. Onder andere RTV Utrecht, BNR nieuwsradio (inclusief radiofragment), de NOS (op het liveblog), het AD en Taxipro schonken aandacht.

Eerder op de dag kwamen KNV-voorzitter Bertho Eckhardt en Joke Brouwer (bestuurslid Busvervoer Nederland) ook al aan het woord over zowel taxi- als touringcar in de live-uitzending van AD.nl. Ook maakte het AD nog dit filmpje over de branche.

Update 6 april 15.34 aandragen nieuwe SBI codes via site RVO
Als taxi- of touringcarondernemer kunt u de voor personenvervoer ontbrekende SBI-codes aangeven via het formulier “Signaal ontbrekende SBI-codes.” Een ondernemer meldde een klacht in te dienen bij de nationale ombudsman omdat de SBI-codes voor het personenvervoer niet op de site van de overheid voorkomen. Een sympathiek idee, maar de ombudsman kan geen klachten over de regering of over wetten behandelen.

Update 6 april 12:32 Taxi-ondernemers bieden petitie aan staatssecretaris Keijzer aan
Op dit moment bieden Hedy Boreman en Marcel Chandrikapersad namens de taxi-ondernemers actief in de (grote) steden een petitie aan de staatssecretaris aan. Met de petitie roepen de ondernemers de staatssecretaris op om ook taxibedrijven in aanmerking te laten komen voor steun via de TOGS-regeling.

Update 3 april 18:05: AD Rotterdam besteedt aandacht aan vervoer van coronapatiënten, taxibedrijf in Friesland neemt vervoer over van vrijwillige chauffeurs
AD Rotterdam besteedde aandacht aan vervoer van coronapatiënten door Trevvel. Klik hier voor het desbetreffende artikel. Een taxibedrijf in Friesland nam het vervoer over van vrijwillige chauffeurs. De vrijwillige chauffeurs durfden vanwege de coronadreiging niet meer te rijden. Taxibedrijf Van de Bles durfde die uitdaging wel aan en rijdt nu het vervoer naar de zorginstellingen. Eerder al bracht het bedrijf al boodschappen rond in de regio.

Een taxi van Van der Bles voor de Bloemkamp in Bolsward

Update 3 april 13:06: Meest relevante punten uit de NOW-regeling
Op deze pagina zette KNV de meest relevante zaken uit de NOW-regeling op een rij. Er wordt onder andere ingegaan op de omzet, de loonsom, het ontslagverbod en de samenhang met de WTV-aanvraag.

Update 3 april 09:38: RIVM-taxiprotocol voor passagiers met COVID 19 (of die daarop lijkende klachten hebben) aangepast
Het RIVM heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het protocol voor passagiers met COVID 19 of daarop lijkende klachten. Klik daarvoor hier. Na een vergelijking met andere RIVM-protocollen (bijvoorbeeld thuiszorg) is het RIVM teruggekomen op het voorschrift dat de chauffeur een mondkapje zou moeten dragen. De maatregelen in het gedetailleerde stuk van het protocol gaan nu vooral over vervoer van passagiers die besmet zijn. Neem het protocol dus goed door.

Update 2 april 17:10: gemeente Raalte en gemeente Den Haag reageren positief op oproep zorgvervoerders en gaan deels betalen
De gemeente Den Haag geeft aan dat het de vaste kosten van het niet uit te voeren (en niet uitgevoerde) vervoer voor de gemeente onder voorbehoud van (eventuele) latere verrekening vergoed. Het gaat hierbij om het vervoer dat stilligt vanwege de Kabinetsmaatregelen in de strijd tegen Corona. Het besluit geldt voor de periode dat de Kabinetsmaatregelen van toepassing zijn en van invloed zijn op de taken van de vervoerders. Het besluit treed direct in werking en geldt bovendien met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de Kabinetsmaatregelen op 15 maart 2020. Klik hier voor het besluit.

Ook het college van B&W van de gemeente Raalte heeft de vervoerder laten weten dat het stilgelegde vervoer gedeclareerd kan worden. Het gaat om het leerlingenvervoer en het sociaal-maatschappelijk vervoer. Het vervoer van en naar dagbesteding kan de vervoerder via de zorgaanbieders declareren. De gemeente is hier weliswaar niet rechtstreeks bij betrokken, maar betaalt wel de bijdrage voor vervoer van en naar dagbesteding aan de aanbieders.

Update 2 april 08:29: Koolmees verwijst in talkshow Op1 taxichauffeurs naar Tozo en bedrijven naar NOW, geen woord over TOGS voor touringcarbedrijven of taxiondernemers
Gisteren was minister Koolmees te gast bij talkshow Op1 (NPO1, item begint na ruim 33 minuten), waarin hij vragen over de taxisector beantwoorde. Koolmees verwees taxichauffeurs naar de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en gaf aan dat bedrijven met personeel in dienst in aanmerking komen voor de NOW. Over TOGS (de €4.000) sprak hij niet, hetgeen voor KNV nog steeds onbegrijpelijk is.

Eerder in de uitzending gaf de minister aan dat er voor simpele en daardoor uitvoerbare regels is gekozen en dat niet iedereen tevreden zal zijn. Voor KNV is het inderdaad maar de vraag of de regelingen afdoende zijn voor de touringcar-, zorgvervoer- en taxisectoren. KNV blijft er dan ook op hameren dat ook zorgvervoer-, taxi- en touringcarbedrijven in aanmerking zouden moeten komen voor TOGS en bestudeert verder de uitwerking van de NOW op de sectoren.

Update 1 april 17:05: Bertho Eckhardt in Goedemorgen Nederland (WNL op NPO1) over de problemen in de taxisector
Gisterochtend sprak Bertho Eckhardt over de problemen in de taxisector in het programma Goedemorgen Nederland van omroep Wakker Nederland (WNL) op NPO1. Zie voor de uitzending deze link. Het item start rond minuut 07:37

Update 1 april 12:39: Veelgestelde vragenlijst aanzienlijk uitgebreid
De veelgestelde vragenlijst die KNV Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland opstelden over praktische coronazaken is de afgelopen dagen aanzienlijk uitgebreid. Omdat de vragenlijst lang werd, is de lijst opgedeeld in een deel voor Bus en een deel voor Zorgvervoer en Taxi. Algemene vragen staan op beide lijsten. Beide vragenlijsten staan op dezelfde pagina en u kunt zoeken in de lijsten. Klik hier voor de veelgestelde vragenlijsten.

Update 1 april 11:45: touringcars vervoeren Corona-patiënten, taxibedrijven bezorgen boodschappen in Oosterwolde (Fr)
Eerder linkten we op dit blog al door naar een initiatief van het Witte Kruis en Marion Reizen uit Dronten. Ook Hanneman De Toerist uit Kerkrade bood spontaan hulp aan en bouwde een bus om. Klik hier voor het artikel.

In Oosterwolde (Fr) werd een gratis bezorgdienst opgezet voor mensen die door het coronavirus niet meer naar de winkel kunnen komen. Taxibedrijf Kort verzorgt de bezorgingen. Klik hier voor het artikel.

Update 1 april 09:15: KNV-voorzitter Bertho Eckhardt belt met minister
Samen met de voorzitters van drie andere brancheorganisaties in het wegvervoer belde Bertho Eckhardt gisteren met minister Van Nieuwenhuizen. Onder meer de problemen in het touringcar-, zorg- en taxivervoer kwamen aan bod. Zo benadrukte Eckhardt dat zowel de taxi- als touringcarbedrijven onder de TOGS-regeling zouden moet komen. De minister zegde toe dit met staatssecretaris Mona Keijzer van ministerie EZK te bespreken. Ook onze andere coronaspeerpunten kwamen aan bod. Volgende week is er opnieuw afstemming met de minister.

Update 31 maart 17:13: VNG duidelijk over 80%-20% regeling: steun in de rug voor vervoerders
De VNG geeft het volgende aan op haar site: “Het is van groot belang om als gemeenten hierin één lijn te trekken. Met het oog op continuïteit van voorzieningen en een eenduidige bejegening van inwoners, en om als gemeenten en Rijk goede afspraken over compensatie te kunnen maken.” Klik hier voor de pagina. KNV Zorgvervoer en Taxi is uiteraard blij met deze duidelijkheid vanuit VNG over het vervoer dat gefinancierd wordt via gemeenten.

Eerder bracht de brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) al enige (maar nog niet alle) duidelijkheid over doorbetaling van vaste kosten van weggevallen ziekenvervoer. Nog niet zeker is bijvoorbeeld over met welk percentage dat gaat gebeuren.

Update 31 maart 15:44: HISWA-RECRON, Busvervoer Nederland en VVV’s vragen staatssecretaris Keijzer om steun voor Toeristisch Coronafonds
De annuleringen en afnemende boekingen in de toeristische sector leiden tot grote liquiditeitsproblemen bij toeristische ondernemers, waaronder de busbedrijven. Binnenlandse en buitenlandse gasten eisen (begrijpelijkerwijs) hun boekingskosten terug bij de ondernemer. Vanwege de zwakke liquiditeitspositie kunnen veel ondernemers niet voldoen aan dit verzoek. Om deze impasse te doorbreken is het initiatief genomen om te komen tot een Toeristisch Corona Garantiefonds en de uitgifte van vouchers. Het idee achter het garantiefonds is dat wanneer een bedrijf gedurende de looptijd failliet gaat, de consument uit het garantiefonds gecompenseerd wordt. Het idee achter de vouchers is om de liquiditeitspositie van de branche op peil te houden. Via een brief is aan de staatssecretaris om steun voor het initiatief gevraagd (zie hier voor de brief en hier voor de bijlage Toeristisch Corona Garantiefonds) .

Update 31 maart 11:57: consumententaxibedrijven sturen brief naar staatssecretaris Keijzer over ontbrekende SBI-code
Taxibedrijven (actief op de bestel- en opstapmarkt) stuurden gisterenavond deze brief naar staatssecretaris Mona Keijzer. De bedrijven riepen haar op om ook de taxichauffeurs in aanmerking te laten komen voor de tegemoetkoming van €4.000.

Update 31 maart 10:45: Koolmees presenteert uitwerking NOW
Minister Koolmees (SZW) en Fred Paling (UWV) presenteerden om 10:00 de nadere uitwerking van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De regeling is voor bedrijven die twintig procent of meer omzetverlies lijden in de maanden maart, april en mei.

Vanaf 6 april kunnen bedrijven bij uitvoeringsorganisatie UWV een aanvraag in dienen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het personeel moet bijvoorbeeld doorbetaald blijven worden. Ook mag er gedurende de subsidieperiode geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd.

KNV is druk aan het werk om de regeling te bestuderen. Via onder meer dit blog, nieuwsbrieven, social media (twitter en linkedin), ledenmails en onze veelgestelde vragenlijst informeren we zo snel mogelijk de leden. Nu al prangende vragen? Neem contact op via het contactformulier.

Update 31 maart 10:22: Minister Koolmees maakt uitwerking NOW bekend (AFGELOPEN)
Op dit moment houden Minister Koolmees (SZW) en Fred Paling (UWV) bekend hoe de NOW eruit ziet. Zie daarvoor hier.

Update 30 maart 17:30: Panteia bevestigt beeld branche: 80% van kosten zorgvervoer loopt door terwijl vervoer stilligt
Gemeenten, zorginstellingen en verzekeraars doen er – ook voor hun eigen bestwil – goed aan om het zorgvervoer komende tijd gewoon door te betalen, ook nu het vervoer grotendeels stilligt. Het leed is op langere termijn anders niet te overzien, vrezen de sociale partners in het zorgvervoer (KNV Zorgvervoer en Taxi, FNV Taxi en CNV Vakmensen). Uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia blijkt namelijk dat ruim 78% van de kosten gewoon doorlopen, of de taxi’s nu rijden of niet. Hiermee zien sociale partners bevestigt wat eerder werd gedacht, dat het om ongeveer 80% zou gaan. Klik hier voor het nieuwsbericht hierover.

Update 30 maart 14:41: oproep KNV breed opgepikt, lobby TOGS-noodloket gaat onverminderd door
Onze oproep om het TOGS-loket ook open te stellen voor touringcar-, zorgvervoer en taxi-ondernemers leidde op verschillende plekken tot persaandacht. Onder andere De Volkskrant, Het Parool en RTL Nieuws besteedden aandacht. Ondertussen gaat de lobby bij de verschillende ministeries onverminderd verder.

Update 29 maart 17:44: onbegrijpelijk dat TOGS-noodloket ondernemers niet open is voor taxi- en touringcarbedrijven
Ondernemers in het taxi- en touringcarvervoer komen nog niet in aanmerking voor de TOGS-regeling. Deze regeling (een tegemoetkoming van 4.000 euro netto voor vaste lasten) werd vorige week door het kabinet ingesteld. Voor personeelskosten werd de NOW-regeling ingesteld. Na kritiek van retailondernemers heeft het kabinet de TOGS-regeling enigszins verruimd, maar personenvervoerders staan nog steeds met lege handen. Klik voor het persbericht dat KNV hierover verstuurde hier.

Update 28 maart 12:25: omroep Max over zorg- en taxivervoer
Meldpunt Max besteedde gisteren uitgebreid aandacht aan het zorg- en taxivervoer ten tijde van Corona. Ondernemer Wim Leewis en chauffeur Geurt Pesch kwamen uitgebreid aan het woord. Klik hier voor de uitzending. Het item begint bij minuut 17:04.

Ook op de website van Meldpunt Max is ruimschoots aandacht voor het onderwerp. Klik hier voor het artikel.

Update 28 maart 09:21: Protocol taxivervoer gepubliceerd
De afgelopen dagen is door KNV, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), RIVM en ministerie van I&W gewerkt aan nieuwe Hygiëne protocollen voor Zorgvervoer en Taxi. Dit leverde twee protocollen op:

 1. Het algemene protocol voor al het zorg- en taxivervoer, voor passagiers die geen klachten hebben, of niet zijn besmet met COVID-19
 2. Het RIVM-protocol voor passagiers die wel klachten hebben, of zijn besmet met COVID 19.

Gisteren kwam er ook voor het Openbaar Vervoer (OV) een protocol beschikbaar, waar het woord ‘taxi’ in voorkomt. Dit is enigszins verwarrend. KNV adviseert het OV-protocol te laten voor wat het is wanneer het gaat om zorg- en taxivervoer. Maak voor zorg- en taxivervoergebruik van de bovenstaande protocollen.

Tot slot !
Het is van het grootste belang dat bij het zorg- en taxivervoer zoveel mogelijk verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen. In het belang van de cliënt of patiënt, maar ook in het belang van de chauffeurs en andere werknemers. Neem dan ook beide protocollen in acht.

Update 27 maart 11:56: kabinet en gemeenten maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders
Door de Coronacrisis ervaren zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben daarom afspraken gemaakt over de financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Het gaat om tijdelijke maatregelen voor extra kosten, compensatie voor omzetderving en het op peil houden van liquiditeit. Navraag leerde dat ook een dringend beroep op de gemeenten wordt gedaan om hun WMO-vervoerders financiële zekerheid en ruimte te bieden, tot in elk geval 1 juni 2020. Het doel daarvan is om continuïteit en capaciteit beschikbaar te houden voor na de crisis.

Klik voor meer informatie hier.

Update 26 maart 20:41: Omroep Max besteedt morgen aandacht aan Zorgvervoer
Afgelopen week heeft Omroep MAX opnames gemaakt bij Leewis Personenvervoer in Veenendaal, over de problematiek in de sector en hoe het vervoer dat nog gedaan wordt gaat. De uitzending is te zien vrijdag a.s. bij MeldpuntMax, op NPO2 om ca. 19:25 uur.

Update 26 maart 15:37: aangepaste regeling RDW bij schorsen van voertuigen
De RDW heeft met ingang van vanmiddag een nieuwe regeling geïntroduceerd bij het schorsen van voertuigen, om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector. Het is vanaf nu zo dat voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief betaald wordt, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden. In de loop van 26 maart (of iets later) staat hier informatie over op deze website.

Update 26 maart 12:36: wederom een voorbeeld van bijzonder werk en bijzondere acties tijdens de crisis
Eerder was er op deze plek al aandacht voor bijzondere acties zoals patiëntenvervoer per touringcar en het ondersteunen van verzorgingshuizen. Ook in Utrecht dragen taxichauffeurs een steen bij. In dit artikel wordt duidelijk hoe zij dat doen.

Update 26 maart 11:25: schoonmaken bussen bij repatriëring
Hoewel er (heel) veel voertuigen stilstaan in het touringcarvervoer, worden er nog bijzondere ritten uitgevoerd. Uiteraard met de nodige hygiënemaatregelen, zoals het chemisch reinigen van de bus na (of in dit geval: vlak voor) vertrek. In het filmpje hieronder wordt een touringcar schoongemaakt die ingezet wordt bij de repatriëring van opvarenden van de MSC Splendida.

Update 26 maart 08:42: er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van NOW, maar daadwerkelijke uitbetalingen duren nog even
De ministeries van SZW en EZK werken zeer hard aan de door het kabinet aangekondigde maatregelen, zoals de NOW. Toch zal het nog even duren voor er daadwerkelijk middelen loskomen. De regels worden nu uitgewerkt, daarna dient de uitvoering ervan opgezet te worden en ten slotte dienen alle aanvragen verwerkt te worden. Zodra er voortgang te melden is, melden we dit uiteraard in de nieuwsbrieven, ledenmails, op dit liveblog en via andere kanalen.

Update 25 maart 17:18: ook Busvervoer Nederland publiceert hygiënerichtlijn
Net als de collega’s van KNV Zorgvervoer en Taxi ontvangt Busvervoer Nederland veel vragen over hygienemaatregelen in de bus. De vragen komen binnen nu de overheid eergisteren nieuwe maatregelen aankondigde. Klik hier voor de hygiënerichtlijn voor het touringcarvervoer. 

Update 25 maart 14:31: Busvervoer Nederlandvoorzitter Theo Vegter steekt ondernemers hart onder de riem
Via onderstaande video steekt Busvervoer Nederlandvoorzitter de touringcarondernemers een hart onder de riem. Theo Vegter gaat in de video ook in op wat de maatregelen van de overheid opleveren voor de ondernemers en wat KNV en Busvervoer Nederland voor de ondernemers (proberen te) doen.

Update 25 maart 13:52: nog meer voorbeelden van bijzonder werk en bijzondere acties
Oostenrijk Touringcars uit Diemen haalt in Marseille gestrande passagiers van MSC Cruises op. Daar komt veel afstemming met en toestemming van buitenlandse overheden bij kijken. En de bussen worden ter plaatse gereinigd.

foto: Oostenrijk Touringcars

Triomf Tours is al sinds 13 maart aan de slag voor ouderen in Utrecht. Indebuurt schreef erover.

Laat angstige ouderen NIET in de steek! Welke in Utrecht of Nieuwegein wonende alleenstaande oudere durft niet meer…

Geplaatst door Triomf Tours op Vrijdag 13 maart 2020

Update 25 maart 10:16: Hygiënerichtlijn Zorgvervoer en Taxi geüpdate op basis van nieuwe maatregelen
KNV Zorgvervoer en Taxi voorzag de hygiënerichtlijn van een update. Klik hier voor de nieuwe versie. Belangrijkste toevoegingen: speciale richtlijnen voor rolstoelvervoer en het advies om niet noodzakelijk vervoer voor zover dat nog aangevraagd wordt te ontraden.

Update 24 maart 17:50: veelgestelde vragenlijst (FAQ) gepubliceerd
Via deze link komt u op een pagina met daarin een lijst van veelgestelde vragen naar aanleiding van de Coronacrisis. De lijst bevat vragen die zowel Zorgvervoer-, taxi- als touringcarondernemers ons stellen en wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid.

Update 24 maart 14:53: veel vragen over annuleringen touringcar naar aanleiding van nieuwe maatregelen kabinet
De nieuwe maatregelen van het kabinet zorgden (helaas) voor een nieuwe golf aan annuleringen in het touringcarvervoer. Busvervoer Nederland ontvangt daarover veel vragen. Deze vragen en de antwoorden erop, nemen we zo snel mogelijk op in onze Veel Gestelde Vragenlijst op de website.

Update 24 maart 12:33: informatie over de cao Besloten Busvervoer
Busvervoer Nederland vroeg de vakbonden aandacht voor de precaire situatie waar vrijwel alle bedrijven in zijn beland. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • de pensioenpremies
 • uitbetalingsmoment compensatiedagen en uren
 • Vakantietoeslag
 • de FSO-premie

De problematiek is in veel branches hetzelfde. Busvervoer Nederland verwacht dan ook meer duidelijkheid over de hiervoor genoemde punten als de overheid de details van de NOW bekend heeft gemaakt.

Update 24 maart 10:54: Verzekeringen in de taxibranche in Coronatijd
Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale themapagina op de website gelanceerd over het Coronavirus. Op deze themapagina worden de belangrijkste en meestgestelde vragen op een rijtje gezet. Ook over transport (niet alleen het personenvervoer) is informatie terug te vinden.

De Vereende liet weten dat zij de verzekeringsdekking voor taxi’s die nu WA+volledig casco zijn verzekerd – en die nauwelijks worden gebruikt – tijdelijk kan aanpassen in een WA+beperkt casco-verzekering. De premie voor die beperkt casco verzekering is beduidend lager dan de premie voor volledig casco, maar de dekking is dan ook minder uitgebreid (bijvoorbeeld aanrijdingsschade is niet verzekerd op de beperkt cascoverzekering).

Update 23 maart 16:46: bijzondere acties van onze leden
Onze leden staan midden in de maatschappij en zijn daarin een onmisbare schakel. En in crisistijd geldt dat dubbel zo sterk, waarvan hieronder twee mooie voorbeelden.

Wij zijn enorm trots op de samenwerking met het Witte Kruis! Zo kunnen ook wij ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de Corona crisis.

Geplaatst door Márion Reizen op Maandag 23 maart 2020

Het is fijn dat wij een steentje kunnen bijdragen middels het rondbrengen van maaltijden en boodschappen voor Vincentius…

Geplaatst door Van Driel op Woensdag 18 maart 2020

Voorbeelden zoals hierboven zijn van harte welkom: neem contact op!

Update 23 maart 12:18: Oosterburen hebben dezelfde boodschap
Onze touringcarcollega’s over de grens hebben dezelfde problemen.

Update 23 maart 10:24: Finanzamt: noodmaatregelen gelden ook voor Nederlandse touringcarondernemers
Het Finanzamt meldt dat de crisismaatregelen (uitstel van betaling BTW, vermindering voorschotten BTW) ook gelden voor de Nederlandse busbedrijven. Als u de vermindering of de terugbetaling van het btw-voorschot wilt aanvragen, stuur deze aanvraag dan via het Elster-aangifteprogramma. Zie ook deze bijlage (in het Duits).

Vergeet niet op pagina 4 van de aanvraag in Elster onder “verdere informatie” (item 23) kort uit te leggen in hoeverre het bedrijf door de huidige crisis is aangetast.

Update 21 maart 16:16: hygiënemaatregelen zorgvervoer en taxi
KNV is van mening dat het noodzakelijk is om standpunt in te nemen over hygiënemaatregelen in het zorg- en taxivervoer. Ook in andere sectoren wordt dit gedaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn het OV en de winkels.

Het innemen van een standpunt is belangrijk omdat niet al het vervoer stil is komen te liggen. Het vervoer van patiënten van en naar dialyse en chemo gaat gewoon door. Ook in andere delen van de sector is het noodzakelijk om vervoer te blijven verrichten. Het is van het grootste belang dat bij dit vervoer zoveel mogelijk verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen. In het belang van de cliënt of patiënt, maar ook in het belang van de chauffeurs en andere werknemers. KNV adviseert om deze hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Update 20 maart 16:40: KNV past modelbrief 80-20 aan nieuwe situatie aan
Doordat de overheid nu aan de lopende band nieuwe maatregelen stelt of ze aanscherpt is de modelbrief 80/20 (zie hier waar de term 80/20 van vandaan komt) aangepast. De aangepaste brief is te verkrijgen bij KNV. Neem contact op via het contactformulier op deze pagina.

Update 20 maart 16:13: voorlopig geen verklaring branchevereniging of accountant nodig voor uitstel belasting
Kort geleden verscheen de volgende update op de website van de Belastingdienst:

‘Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zullen we u nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.’

Klik hier voor meer informatie.

Update 20 maart 15:32: Veelgestelde vragen over NOW
Het kabinet introduceerde onlangs de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel voert de overheid overleg met UWV over de uitvoering ervan. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en staan samen met de meest gestelde vragen op deze website.

Update 20 maart 14:59: telefoonnummer Busvervoer Nederland
Sommige ondernemers bellen ons op een oud nummer. Op dit nummer zijn we niet goed meer bereikbaar. Het juiste nummer van Busvervoer Nederland is 070-3490923. Alle nummers van KNV vindt u hier.

Update 20 maart 13:41: gemeenten pikken noodkreet KNV Zorgvervoer en Taxi op
Taxipro meldt dat gemeenten oog hebben voor de financiële situatie van de vervoerders. Taxipro sprak een aantal gemeenten en een verzekeraar, onder andere over de oproep die KNV eerder deed. Opdrachtgevers doen er alles aan om goede zorg op alle terreinen te waarborgen, hebben oog voor de situatie en zijn op zoek naar continuïteit, aldus Taxipro.

Update 20 maart 11:34: verklaring branchevereniging voor belastingdienst nog niet beschikbaar, contact met de RDW over schorsingen
Eerder meldden we via dit blog dat de verklaring voor de belastingdienst bijna af was. Nu blijkt echter dat de belastingdienst zelf een standaard ontwikkelt waarop de verklaringen van de brancheverenigingen gebaseerd kunnen worden. KNV wacht de ontwikkelingen nog even af. Het is al wel mogelijk uitstel te krijgen bij de Belastingdienst.

Verder onderhoudt KNV op verschillende niveaus contacten met RDW over hoe om te gaan met schorsingen. We verwachten hier voor het weekend nog een uitspraak over.

Update 20 maart 09:41: Busvervoer Nederland overlegt volgende week met leasemaatschappij
Volgende week staat het eerste overleg gepland tussen de Busvervoer Nederland en een leasemaatschappij om te praten over de ontstane situatie in de touringcarbranche. Maar met nog niet alle leasebedrijven zijn afspraken gepland. Vanzelfsprekend zal Busvervoer Nederland pleiten voor maatregelen die ondernemers in staat stellen hun bedrijf overeind te houden.

Update 20 maart 08:06: Situatie in het zorgvervoer steeds nijpender
Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Zorg- en Taxivervoer, luidde vrijdag al de noodklok. Inmiddels wordt de situatie steeds nijpender. In veel regio’s is het vervoer nagenoeg helemaal weggevallen door corona. Als gemeenten, zorginstellingen en ziektekostenverzekeraars naar rato hun vergoedingen terugbrengen, komt het voortbestaan van de het gehele zorgvervoersector in het geding. Klik voor meer informatie hier.

Update 19 maart 17:33: VNO-NCW prijst kabinet om maatregelen
In deze nieuwsbrief prijst VNO-NCW de maatregelen die het kabinet al trof. Daarnaast geeft de werkgeversorganisatie een overzicht van de wensen die er nog leven in het bedrijfsleven of de overleggen die gepleegd worden. Ten slotte nog graag aandacht voor het bericht over de toegang tot de Malietoren. Ook KNV Zorgvervoer en Taxi, het MaaS-lab en Busvervoer Nederland zijn hier gevestigd. De genoemde maatregelen gelden ook voor ons. Hierdoor kan het zijn dat we iets minder goed bereikbaar zijn dan u gewend bent.  Kies bij voorkeur het contactformulier op de site of e-mail als manier om ons te bereiken.

Update 19 maart 17:21: IRU houdt internationaal overzicht bij van corona-gerelateerde informatie
Internationale koepelorganisatie IRU houdt op deze pagina een overzicht bij van de voor het (personen)transport belangrijke corona-maatregelen in Europa. Een deel van de informatie is te raadplege zonder dat u hoeft in te loggen.

Update 19 maart 17:03: lijst vitale en cruciale beroepen
Via VNO-NCW kregen we door dat de toelichting bij de lijst met vitale en cruciale beroepen is aangevuld. Op de vervolgvraag of dit betekent dat  zorgvervoer en taxi ook onder deze beroepen valt, is helaas geen eenduidig helder antwoord te geven. De bedoeling van de maatregelen is om zoveel mogelijk contacten te vermijden en daarom kinderopvang alleen open te stellen voor mensen die werken in de vitale en cruciale beroepen. In sommige gevallen (zoals zorgvervoer of aanvullend OV) kan zorgvervoer en taxi gezien worden als vallend onder de zorg/maatschappelijke ondersteuning of openbaar vervoer. Er wordt een sterk beroep op een ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid gedaan.

Update 19 maart 16:49: inkomenssteun aan zzp’ers
Binnenlands bestuur meldt dat onderdeel van het steunpakket van het kabinet inkomenssteun aan zzp’ers is. Voor een periode van drie maanden wordt hun inkomen aangevuld tot bijstandsniveau. Ook kunnen ze snel tot maximaal 10.157 euro lenen voor bedrijfskapitaal. Dat gebeurt via gemeenten, die volledig worden gecompenseerd voor de uitvoeringskosten van beide regelingen.

Er was al een aparte voorziening voor zzp’ers via de gemeente (Bbz). Deze tijdelijke regeling is daarop geënt, en is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers.

Update 19 maart 14:39: Vragen of suggesties? Neem contact op via de mail of gebruik het contactformulier
Van vele kanten krijgt KNV momenteel waardevolle suggesties over wat de vereniging moet en kan doen met deze Coronacrisis. Heeft u ook een suggestie? Mail ze naar de uw bekende e-mailadressen of gebruik het contactformulier op de site. Gebruik liever niet de telefoon, zodat we die lijnen open kunnen houden om contact te onderhouden met de diverse instanties over de gevolgen van Corona.

Update 19 maart 13:53: Mag ik mijn werknemers verplicht verlof op laten nemen?
In enkele gevallen lijken werknemers er door hun werkgevers min of meer toe te zijn gedwongen om verlof op te nemen. Dit is niet toegestaan. In goed overleg kan men afspraken maken over het opnemen van verlof, volgens de binnen de onderneming geldende regels. Maar een werknemer zal er vrijwillig mee moeten instemmen. Op basis van zowel de wet als de cao kan alleen de werknemer bepalen of en wanneer deze verlof opneemt.

Update 19 maart 12:28: Actuele informatie van de Duitse belastingdienst
Het Duitse Ministerie van Financiën heeft de belastingdienstkantoren van Noordrijn-Westfalen (waaronder dus Finanzamt Kleve, bevoegd voor Nederlandse ondernemers) de opdracht gegeven om hun discretionaire bevoegdheden in grote mate te gebruiken. Dit geldt onder andere bij aanvragen tot uitstel van belasting en verzoeken om vermindering van voorschotten voor vennootschapsbelasting. Busvervoer Nederland verwacht dat dit ook voor Nederlandse ondernemers geldt, maar informeert hierover nog naar bij het Finanzamt.

Update 19 maart 11:35: KNV bereidt verzoek aan RDW om schorsingstarieven aan te passen voor
KNV Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland bereiden een gezamenlijke oproep aan de RDW voor. De RDW wordt opgeroepen te bekijken of de tarieven die gelden voor het schorsen van voertuigen tijdelijk afgeschaft of verlaagd kunnen worden. Vrijwel alle voertuigen in het personenvervoer staan nu stil en de schorsingen worden daarmee ongewild een hoge kostenpost.

Update 19 maart 08:06: Duitse steuer
Het is nog niet duidelijk hoe de Duitse belastingdienst omgaat met de huidige situatie en of er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om BTW-betalingen en -aangiften uit te stellen. Dit wordt uitgezocht. Touringcarondernemers die regelmatig aangifte moeten doen omdat er veel omzet in Duitsland plaatsvindt, moeten niet vergeten een ‘0’ aangifte te doen. Zo wordt voorkomen dat de Duitse belastingdienst een schatting doet en op basis daarvan aanmaningen de deur uit gaan.

Update 18 maart 17:29: Belastingen
De Belastingdienst zal bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ondernemers kunnen met een eenvoudige brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ook worden de percentages voor invorderingsrente en belastingrente (bij te laat ingediende aanslag) aanzienlijk verlaagd.

Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt men het verschil uitbetaald.

Update 18 maart: 17:03: Tijdelijke overbrugging werkbehoud
Een van de maatregelen die het kabinet gisteren bekend maakte, is de vervanging van de regeling werktijdverkorting. De nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen. Wie 100% omzetverlies heeft kan 90% van de loonkosten terug krijgen. Dat roept natuurlijk direct de vraag wat daar al dan niet onder valt. Antwoorden zijn er op dit moment nog niet omdat de regeling ‘met stoom en kokend water’ wordt uitgewerkt. Wat weten we er nu wel over?

 • UWV zal voorschotten gaan verstrekken van in elk geval 80%
 • Werkelijke omzetverlies zal achteraf moeten worden vastgesteld met mogelijke nabetaling of terugvordering
 • De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode
 • De periode van drie maanden kan één keer met drie maanden worden verlengd
 • Wie een aanvraag voor werktijdverkorting heeft gedaan onder de oude regeling en nog geen vergunning heeft, hoeft dat niet opnieuw te doen
 • Een vergunning voor werktijdverkorting die wel al is afgegeven blijft geldig, maar voor zes weken, en kan dus niet worden verlengd. Als de betreffende bedrijven gebruik willen maken van de NOW zal hier een nieuwe aanvraag voor gedaan moeten worden

Update 18 maart 13:18: Reisbeperkingen in Schengenzone
Gisteren namen de EU-landen het besluit om de mogelijkheid tot reizen naar de Schengenzone, waaronder Nederland, drastisch te beperken: een restrictie gedurende 30 dagen voor alle niet-essentiële reizen van personen vanuit derde landen naar het Schengen-gebied. Uitzonderingen, zoals medisch personeel, diplomaten, huwelijken en begrafenissen, zijn mogelijk.

Update 18 maart 12:57: Suggesties hygiëneregels voor taxivervoer
Er komen veel praktische vragen binnen over hygiëne. Hieronder enkele waardevolle suggesties:

 1. Zorg voor een goede hygiëne in het voertuig, maak handgrepen vaak schoon;
 2. De centrale maakt geen combinaties van vervoer meer;
 3. De voorstoel niet meer gebruiken, dus iedereen (ook de mensen met een voorin-indicatie) dient achterin te zitten;
 4. Schuif de voorstoel helemaal naar voren, dan heeft iedereen ruime gelegenheid om makkelijk in te stappen;
 5. Taxibusjes gebruiken de voorbank niet meer;
 6. Rolstoelbussen klappen de voorste twee stoelen (links en rechts) in en gebruiken deze niet meer;
 7. Geen contante betalingen meer in de taxi.

En hou uiteraard de voorlichting van het RIVM in de gaten.

Update 18 maart 11:30: pers pikt noodkreten Zorgvervoer en Taxi en Busvervoer Nederland op
Onder andere de Leeuwarder Courant en Goedemorgen Nederland van omroep WNL pikten de noodkreet van KNV Zorgvervoer en Taxi op. Het AD publiceerde over stilstaande touringcars.


Videostill van de uitzending van WNL

 

Update 18 maart 00:04: KNV levert reactie op noodmaatregelen kabinet
Via de kanalen van VNO-NCW leverde KNV input op een eerste reactie van ondernemers op de noodmaatregelen van het kabinet. KNV benadrukte daarbij dat de taxi- en touringcarbranche niet vergeten moeten worden. De sectoren worden niet gedwongen stilgelegd, zoals bijvoorbeeld de horeca, maar worden wel zwaar (tot 100%) geraakt door het stilleggen van andere sectoren.

Update 17 maart 21:47: KNV Zorgvervoer en Taxi becijfert schade op half miljard euro
KNV zorgvervoer en Taxi becijferde de schade in alle segmenten van de taxibranche. Van zorgvervoer tot directievervoer en van werknemersvervoer tot de bestel- en opstapmarkt: vrijwel overal worden de komende maanden (en mogelijk langer) dieprode cijfers geschreven. Meer informatie hier.

Update 17 maart 17:49: gezamenlijke lobby werkgevers en werknemers heeft zin: kabinet komt met ruimere regelingen
Volgens de NOS komt het kabinet met ruimere mogelijkheden voor werkgevers die werktijdverkorting willen aanvragen voor personeel dat thuiszit door de Coronacrisis. Nu neemt de overheid voor zo’n tijdelijke WW-uitkering maximaal 75 procent van het salarisover. Dat wordt straks 90 procent volgens de NOS op basis van bronnen in Den Haag. De afgelopen dagen hebben al bijna 50.000 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd. Ook taxiondernemers, zorgvervoerders en touringcarondernemers doen dit massaal.

De NOS vervolgt: ‘Het kabinet wil ook de 1,2 miljoen zzp’ers in Nederland makkelijker toegang geven tot de bijstand als hun opdrachten wegvallen door de coronacrisis’.

Vanavond geven de ministers Wiebes (Economische Zaken), Koolmees (Sociale Zaken) en Hoekstra (Financiën) een persconferentie over alle steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en zzp’ers. Die persconferentie is live op NPO Nieuws.

KNV levert via VNO-NCW input voor het werkgeversstandpunt. De lijntjes zijn daarbij zeer kort.

Update 17 maart 16:41: modelbrief 80% factureren beschikbaar
Vorige week riep KNV Zorgvervoer en Taxi opdrachtgevers op om de ondernemers tegemoet te komen. Omdat de situatie erg nijpend is, besloten veel ondernemers tot de zogenaamde 80%-maatregel: het factureren van 80% van de gemiste omzet. Via een bij KNV op te vragen modelbrief kunnen ondernemers hun opdrachtgever benaderen.

Update 17 maart 16:25: inventarisatie gewenste noodmaatregelen voor zzp’ers
KNV Zorgvervoer en Taxi inventariseerde onder de leden die voornamelijk actief zijn in de consumententaxi (straat- en besteltaxi) aan welke maatregelen behoefte is. Veel genoemd werden:

 • het van toepassing maken van de regeling voor zzp-regeling, toegespitst op het behoud van inkomen, op de taxi-sector
 • solidariteit voor onderaannemers: als de 80% (zie hier) gegund wordt, deze één op één doorzetten naar de onderaannemers in het kader van solidariteit! De onderaannemers vertegenwoordigen de haarvaten van het systeem
 • actie ondernemen voor wat betreft verzekeringen. Te denken valt aan maatregelen zoals het opschorten van betalingen, (tijdelijk) lagere premies
 • actie ondernemen voor wat betreft schorsing voertuigen: bij schorsing voertuig geen gevaar voor de bpm, (tijdelijk) geen kosten RDW bij schorsing
 • Leasebedrijven: opschorten betalingen zonder boetes inclusief realistische voorwaarden.

Uiteraard heeft KNV Zorgvervoer en Taxi actie ondernomen op bovenstaande punten of gaat daarmee waar mogelijk aan de slag.

Update 17 maart 14:01: Vragen of suggesties? Neem contact op via de mail of gebruik het contactformulier
Van vele kanten krijgt KNV momenteel waardevolle suggesties over wat de vereniging moet en kan doen met deze Coronacrisis. Heeft u ook een suggestie? Mail ze naar de uw bekende e-mailadressen of gebruik het contactformulier op de site. Gebruik liever niet de telefoon, zodat we die lijnen open kunnen houden om contact te onderhouden met de diverse instanties over de gevolgen van Corona.

Update 17 maart 12:32: CBR annuleert alle examens
Voor bij wie het nog niet doorgedrongen was: het CBR annuleerde gisteren alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Dit geldt ook voor alle beroepsexamens. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart. Lees meer hier

Update 17 maart 12:12: Annuleringen in touringcarsector in het nieuws
Kreeg de sector zaterdag al aandacht op Hart van Nederland (SBS6), ook omroep Brabant besteedt aandacht aan de sector.

Update 17 maart 12:07: nogmaals de richtlijnen voor personenvervoer
De beroepspersonenvervoersector wordt door de overheid en het RIVM op de hoogte gehouden van de situatie rondom het coronavirus.

Op dit moment adviseert het RIVM om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. Dit betekent:

 • was je handen regelmatig,
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog,
 • gebruik papieren zakdoekjes,
 • geen handen schudden,
 • blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.

Als het gaat om maatregelen volgen wij de lijn van de overheid en het RIVM. Lees meer op de website Rijksoverheid.nl

UPDATE 17 maart 11:35: Uitstel van belastingen
Veel ondernemers vragen bij KNV naar een verklaring van de branchevereniging om bij de belastingdienst uitstel van betaling belastingen aan te vragen. Hieraan wordt momenteel hard gewerkt.

Ook aan een modelbrief voor opdrachtgevers wordt gewerkt, op basis van deze oproep en deze actie.

UPDATE 17 maart 11:28: Cijfers schade touringcarsector
Busvervoer Nederland publiceerde gisteren de eerste cijfers over de economische schade van Corona. Zie hier. KNV Zorgvervoer en Taxi verzamelt momenteel de input van de bedrijven. De resultaten daarvan verwacht KNV later vandaag.


Wij werken samen met