Kwaliteitsnorm Busvervoer Nederland

Busvervoer Nederland besloot in 2019 een nieuwe kwaliteitsnorm te ontwikkelen, die in 2020 gereed kwam en gedurende 2022 voorzien is van een update.  Het voldoen aan deze norm is een verplichte voorwaarde voor het lidmaatschap. De kwaliteitsnorm bestaat uit een ISO9001-certificering, aangevuld met een aantal bovenwettelijke eisen. Met de kwaliteitsnorm wil Busvervoer Nederland ervoor zorgen dat de kwaliteit van het touringcarvervoer in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau komt (en blijft). De norm stelt daarom allerlei aanvullende eisen aan een bedrijf op het gebied van veiligheid, opleiding en gedrag.

Klik hier voor de Kwaliteitsnorm Busvervoer Nederland.

Waarom een kwaliteitsnorm?
Iedere dag maken vele duizenden mensen gebruik van een touringcar om op school, hun werk of een recreatieve bestemming te komen. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat dit veilig, comfortabel en klantvriendelijk gebeurt. Om dat sectorbreed te garanderen werd de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB) meer dan 25 jaar geleden opgericht. Na de opheffing van deze stichting besloot Busvervoer Nederland deze taak over te nemen. Het voormalige keurmerk SKTB en de nieuwe kwaliteitsnorm van Busvervoer Nederland verschillen derhalve inhoudelijk nauwelijks.

Hierdoor fungeert Busvervoer Nederland nu als autoriteit ten aanzien van kwaliteit in de touringcarbranche. Dankzij de nauwe banden met stakeholders weten we precies welke eisen garant staan voor veilig, comfortabel en klantvriendelijk touringcarvervoer. We hebben de kwaliteitscriteria voor de branche samengebracht in onze kwaliteitsnorm.

Bedrijven die de kwaliteitsnorm van Busvervoer Nederland hanteren investeren gericht in productonderdelen die belangrijk zijn voor de consument, zoals veiligheid, comfort en een goede service. Busvervoer Nederland werkt samen met diverse stakeholders zoals de ANVR bus touroperators, touringcarbouwers, VVN en overheidsinstanties als ILT, RDW en de KLPD.

Onafhankelijke toetsing
De kwaliteitsnorm bestaat uit ISO 9001, aangevuld met een Veiligheidsdocument waarin een branchespecifieke invulling van en een aanvulling op de ISO 9001 normen wordt gegeven. Naleving van de norm wordt getoetst door onafhankelijke controle-instellingen.

Bedrijven met minder dan 6 touringcars kunnen ervoor kiezen om zonder ISO9001 te werken. Deze bedrijven worden echter eveneens onafhankelijk getoetst op de kwaliteitsnorm van Busvervoer Nederland.

Ook niet-leden mogen de kwaliteitsnorm van Busvervoer Nederland gebruiken (en laten toetsen).

Hoe herkent u een bedrijf dat voldoet aan de norm?
Alle bedrijven die in dit overzicht staan voldoen aan de kwaliteitsnorm van Busvervoer Nederland. Binnenkort komt er voor bedrijven ook een beeldmerk beschikbaar waarmee de bedrijven kenbaar kunnen maken dat ze voldoen aan de kwaliteitsnorm van Busvervoer Nederland. Bedrijven zijn echter niet verplicht om dit beeldmerk te voeren.