KNV spreekt staatssecretaris Heijnen over BCT, personeelskrapte, milieuzones en de rol van het besloten busvervoer

Maandag 15 augustus maakte Koninklijk Nederlands Vervoer kennis met staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt en KNV-directeur Carlo Cahn maakten van de gelegenheid gebruik om het zorg- en taxivervoer en het besloten busvervoer bij de staatssecretaris te introduceren. Daarnaast informeerden ze haar over de rol die KNV speelt in het OV, bij de ontwikkeling van Mobility as a Service en in het spoorgoederenvervoer.

In het gesprek kwamen de actualiteiten in de branches aan de orde (zoals chauffeurstekorten) en overkoepelende thema’s als de verduurzaming van de sectoren en Betalen naar Gebruik. Voor wat betreft de chauffeurstekorten drong Eckhardt aan op een ruimer leer-werktraject. Bij de verduurzaming van de sectoren drong KNV aan op harmonisatie van de regels en dan met name voor wat betreft de toekomstige Zero Emissie zones. Benadrukt werd dat onze aangesloten ondernemers in meerdere steden tegelijk werken. Een eenduidig beleid zorgt er dan voor dat ondernemers beter de stap naar ZE kunnen maken in plaats van dat ze moeten werken met een lappendeken aan regels. Daar komt bij dat in de praktijk nu de gemeente die het snelst wil zorgt voor her landelijk beleid, terwijl gemeenten lang niet altijd reële eisen stellen.

Betalen naar Gebruik
Voor wat betreft betalen naar Gebruik (rekeningrijden) meldde KNV dat collectief vervoer een uitzonderingspositie zou moeten hebben, los van welk systeem gekozen wordt. Omdat een van de doelen van rekening rijden het voorkomen van congestie is, zou congestie verlagende vormen van vervoer immers gestimuleerd moeten worden in plaats van belemmerd (bijvoorbeeld door hoge tarieven).

TTO’s en BCT
Amsterdam plant om de Taxiverordening/TTO-structuur los te laten om wantoestanden te beëindigen. KNV meldde de staatssecretaris dat dit in de ogen van KNV een desastreus plan is. Daarnaast sprak KNV over de nieuwe BCT. De belangrijkste boodschap was hier dat KNV pleit voor een variant waarbij de ondernemer verplicht (online en realtime) gegevens aanlevert, zonder dat een specifiek apparaat of een specifieke app verplicht wordt gesteld.

Benut de capaciteiten van de touringcarsector
Tot slot maakte KNV duidelijk dat de potentie van het besloten busvervoer niet ten volle benut wordt doordat er in landelijk en lokaal beleid te weinig kennis is van de sector. De sector perfectioneert het gehele mobiliteitssysteem door het opvangen van incidentele vervoersvraagstukken en het inspringen bij piekdrukte. Stimulerend beleid ontbreekt echter, net zo min als dat er beleidsmatige aandacht is in bijvoorbeeld het klimaatbeleid voor internationale busverbindingen. Dit terwijl er geen extra infrastructuur nodig is voor busverbindingen en busvervoer op termijn zero-emissie is. Daarnaast zou werknemersvervoer per bus bij werkgebonden mobiliteit beter gestimuleerd kunnen worden. Hiermee wordt autogebruik tegengegaan, hetgeen congestie en uitstoot scheelt.