Een bus met vijftig mensen haalt al dertig auto’s van de weg

Interview met KNV directeur Carlo Cahn voor de nieuwsrubriek ‘Brancheverenigingen aan het woord’ van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Vertel eens over uw branche en branchevereniging
‘BVN vertegenwoordigt de belangen van 150 bedrijven in het besloten busvervoer – dat is ongeveer 80 procent van de sector. Onze leden zijn overwegend familiebedrijven, soms al de derde of vierde generatie. Buitenstaanders denken al gauw aan busreizen naar Spanje, maar we doen veel meer: we vervoeren mensen naar hun werk, sportwedstrijden of festivals, brengen kinderen naar zwemles en zorgen voor vervangend vervoer als treinen staken. Ook zijn internationale lijndiensten in opkomst. Zonder deze flexibele schil om het openbaar vervoer zou Nederland een groot mobiliteitsprobleem hebben.

De federatiekoepel, die naast BVN ook KNV Zorgvervoer en Taxi en KNV Spoorgoederen omvat, bedient diverse verenigingssecretariaten waaronder dat van Openbaar Vervoer Nederland. Met zestien bieden we onze leden alles wat brancheverenigingen doen zoals cao’s, bijeenkomsten, ledenservice, gedragscodes en kwaliteitsnormen.’

Wat zijn belangrijke lobbypunten?
‘Allereerst de overgang naar zero-emissie voor een betere luchtkwaliteit. Voertuigproducenten zijn begonnen met schonere personenauto’s, vrachtwagens en OV-bussen. Wij staan achteraan, omdat we minder omvangrijk zijn dan die sectoren. Daarom willen we voorkomen dat gemeenten onhaalbare eisen stellen. We willen graag vooroplopen, maar de doelen moeten wel realistisch zijn. Onze bedrijven moeten worden geholpen met berekeningen voor de total cost of ownership, subsidies en demonstraties. Het is onduidelijk of we elektrisch of op waterstof gaan rijden of allebei. Daar zal de branche de komende tijd druk mee zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat er een fatsoenlijke overgangsregeling komt.

Dan vinden we dat collectief personenvervoer van ‘betalen naar gebruik’ moet worden uitgezonderd. Een bus met vijftig mensen haalt al dertig auto’s van de weg. We leveren dus al een bijdrage aan de bestrijding van congestie, en de uitstoot per reizigerskilometer is al het laagst van alle vervoersmodaliteiten. We vragen om het nultarief en ook om het gebruik van busbanen en hubs aan de randen van steden.’

Hoe ziet u de toekomst van uw branche en branchevereniging?
‘Er is en blijft een grote vraag naar collectief vervoer. Mensen zullen ook in groepsverband willen reizen, en dan is touringcarvervoer superefficiënt en veilig. Hoe verplaats je anders een groep Japanse toeristen van boven de 70 met bagage van deur tot deur? Ik ben dus optimistisch gestemd voor onze leden. Zij zullen ook een club nodig blijven hebben die hun belangen behartigt in binnen- en buitenland.’

Een uitgebreider versie van dit interview verscheen op 25 juli 2022 in de gezamenlijke nieuwsrubriek ‘Brancheverenigingen aan het woord’ van VNO-NCW en MKB-Nederland.


Meer hierover

Een bus met vijftig mensen haalt al dertig auto’s van de weg

Interview met KNV directeur Carlo Cahn voor de nieuwsrubriek 'Brancheverenigingen...

Lees meer