‘Zonder ambitieuze keuzes valt Nederland stil en stokt de verduurzaming’

Mobiliteit verdient een stevige plek in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in haar Deltaplan 2035, dat vandaag aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van IenW wordt uitgereikt.

Voorzitter Marga de Jager: “Met dit plan dragen we oplossingen aan voor het volgende kabinet om de bereikbaarheid van woningen, werk, zorg, onderwijs en recreatie te behouden en verbeteren. Samen staan we voor de opdracht om reizen voor iedereen betaalbaar te houden en elke afgelegde kilometer een schone kilometer te maken.”

Ambitieus mobiliteitsbeleid vanuit de overheid en eigen initiatieven vanuit de sector maken een bereikbaar, schoon en economisch sterk Nederland mogelijk, aldus de alliantie. Een land waarin mensen kunnen meedoen. Daarom vraagt de sector het Rijk om een helpende hand en stroopt ze zelf de mouwen op. Een stabiel meerjarenbeleid is nodig.

Mobiliteitsalliantie: houd Nederland in beweging met schone, betaalbare mobiliteit