Wethouder Melanie van der Horst: ‘In Amsterdam moéten we ingrijpen’

Ongeveer 200 gasten uit de mobiliteitswereld kwamen op 1 februari naar Sociëteit de Witte in Den Haag om met elkaar bij te praten tijdens de KNV nieuwjaarsreceptie. Speciale gast was wethouder van Amsterdam, Melanie van der Horst. Zij leverde een leerzame bijdrage, met de indringende boodschap dat mobiliteit in een drukker wordende stad als Amsterdam echt anders moet, wil deze leefbaar en bereikbaar blijven.

‘We moeten ingrijpen. Tot 2050 komen er 250.000 nieuwe Amsterdammers bij, en 200.000 nieuwe banen. Ook het aantal auto’s groeit nog steeds. Als we niets doen groeit het aantal autokilometers met bijna 30 procent en het aantal fiets- en OV-kilometers zelfs met 40 procent. Kunt u zich dan voorstellen wat 40 procent meer fietsverkeer met de stad zal doen? Ik eigenlijk niet,’ laat Van der Horst weten. Het stemt de wethouder bovendien treurig dat meer dan de helft van de Amsterdammers aangeeft zich niet veilig te voelen in het verkeer.

‘Deelvervoer heeft de toekomst. Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland’
Deelvervoer kan volgens Van der Horst een belangrijke bijdrage leveren aan het ruimtevraagstuk. ‘De ontwikkeling van bezit naar gebruik is niet te stuiten. Meer deelvervoer betekent meer ruimte op straat: ruimte voor ontmoeting, voor groen, voor ontspanning.’ De gemeente Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van hubs en stimuleert de groei van het aantal deelscooters, deelbakfietsen en deelauto’s. Om de stad ook de komende 10, 20 jaar een plek te laten zijn waar je je veilig en comfortabel kunt verplaatsen, worden ook met de taxi- en touringcarbranche nieuwe afspraken gemaakt.

‘Consistente overheid must voor ondernemersinvesteringen’
KNV Voorzitter Bertho Eckhardt benadrukte in zijn bijdrage de bereidheid van vervoersbranches om mee te werken aan de veranderingen. Tegelijkertijd wijst hij op de noodzaak van een consistente overheid. Hij noemde daarbij het recente uitstel van de invoering van zero emissie zones en de problemen op het elektriciteitsnet. ‘Plannen moeten duidelijk en betrouwbaar zijn. Anders worden ondernemers onzeker over investeringsbeslissingen.’

Lees de speech van wethouder Melanie van der Horst