Weigering prijsverhoging tachograafkaart terug te draaien onbegrijpelijk!

Het ministerie van IenW wil de aanstaande prijsverhoging van tachograafkaarten niet terugdraaien, ondanks een grote Kamermeerderheid die hierom vraagt. Onbegrijpelijk, vinden evofenedex, TLN en KNV. Zij roepen het ministerie opnieuw op de prijs niet te verhogen.

In december stelde de Tweede Kamer op initiatief van de SGP Kamervragen over de voorgenomen verhoging van de prijzen van tachograafkaarten door Kiwa, het bedrijf dat de kaarten uitgeeft. De SGP kreeg daarbij steun van een grote meerderheid in de Kamer: VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie, PvdA en PVV. De partijen vroegen de minister van IenW de prijsverhoging terug te draaien. De prijs van de kaarten is in Nederland namelijk veel te hoog, in vergelijking met andere landen. ​Producent Kiwa gaat uit van 100 euro (excl. btw) per 1 juni 2019. Ter vergelijking: in Duitsland kost de tachograafkaart 40 euro, in Zweden zelfs maar 10 euro.

Nieuw onderzoek niet nodig

In antwoord op de Kamervragen laat minister Van Nieuwenhuizen van IenW  weten de prijsverhoging niet terug te draaien. Ook kondigt zij nieuw onderzoek naar de kosten van de kaart aan. Dat is volgens TLN, KNV en evofenedex niet nodig: het ministerie heeft vorig jaar al onderzoek naar kostprijs en verkoopprijs van verschillende vergunningen in meerdere sectoren in verschillende landen uitgevoerd, waaronder die van tachograafkaarten. Om onduidelijke redenen zijn de resultaten van dit onderzoek nog steeds niet openbaar. Waarom er daarom op dit moment wederom een aanvullend onderzoek wordt aangekondigd, is wat betreft de ondernemersorganisaties onverklaarbaar. Het is immers al duidelijk dat de Nederlandse prijzen veel te hoog zijn.

Eerst consultatie, dan snelle invoering nieuw tariefstelsel

KNV, evofenedex en TLN vrezen bovendien dat nieuw onderzoek de invoering van het nieuwe tariefstelstel vertraagt. Terwijl dat stelsel hard nodig is. In dat nieuwe stelsel moet de prijs van producten als de tachograafkaart allereerst kostendekkend zijn, dus zonder een grote winstmarge. Het tweede uitgangspunt van het nieuwe tarievenstelsel is dat er geen zogeheten ‘kruissubsidie’ mag plaatsvinden. Met andere woorden: de winst die Kiwa maakt op tachograafkaarten mag niet dienen om het verlies dat het bedrijf draait op andere producten te compenseren. Dat nieuwe tariefstelsel zou op 1 juli 2018 ingaan, na consultatie van de sectoren. Dat is nog steeds niet gebeurd.

Duidelijkheid gewenst

De beantwoording van de minister zorgt voor alleen maar meer onduidelijkheid en onvrede. evofendex, TLN en KNV roepen het ministerie daarom met klem op de prijs te bevriezen, de bestaande onderzoeken naar de tarieven en het nieuwe tariefstelsel zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen om zo tot een eerlijke en transparante prijs voor tachograafkaarten te kunnen komen.