Vrijwel alle bussen staan stil: schade touringcarbranche niet te overzien

Bij vrijwel alle touringcarbedrijven is meer dan de helft van de ritten voor de komende drie maanden geannuleerd. Een derde van de bedrijven raakt zelfs meer dan 80 procent van het werk kwijt. Busvervoer Nederland schat dat op dit moment meer dan 90% van de 4000 Nederlandse touringcars stilstaat terwijl de kosten gewoon doorlopen. ‘Het is een totale ramp, de schade is niet te overzien,’ aldus Theo Vegter (voorzitter Busvervoer Nederland).

Vorige week vroeg Busvervoer Nederland (dat meer dan vier vijfde van de Nederlandse touringcarmarkt vertegenwoordigt) de leden om inzage te geven in de economische impact van het coronavirus. Het onderzoek betreft de geschatte cijfers over de periode maart tot en met juni 2020. Maar Busvervoer Nederland verwacht dat de cijfers nog zullen veranderen en niet ten positieve. Er komen nog elke dag annuleringen van ritten voor deze periode en verderop in het seizoen binnen.

De touringcarbedrijven zijn veelal seizoenbedrijven. Eind maart, de opening van de Keukenhof, is traditioneel de start van het seizoen dat doorloopt tot half oktober. De piek van het seizoen valt meestal in de eerste maanden van het seizoen. In de bevraagde periode (maart-juni) valt bij 77% van de bedrijven meer dan helft van de omzet weg. Bij ruim een derde van de bedrijven vervalt zelfs meer dan 80% van de omzet. Busvervoer Nederland becijferde dat de misgelopen omzet minimaal €400 miljoen bedraagt.

Ook voor de rest van het jaar voorzien de ondernemers grote problemen. De meeste bedrijven verwachten tot 50% minder omzet te genereren en een aanzienlijk deel (ongeveer één derde) vreest dit jaar een nog groter omzetverlies. Het grootste deel van de bedrijven (84%) vraagt werktijdverkorting voor het personeel aan. De bedrijven die dit niet doen zijn zonder uitzondering zeer klein in omvang en beschikken niet of nauwelijks over personeel.

Voorzitter Theo Vegter over de situatie in de branche: ‘Het is een totale ramp. We kennen in de branche veel familiebedrijven die al tientallen jaren bestaan en een onmisbare rol spelen in het sociale leven van dorpen en steden. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer voor sportclubs of verenigingen. Dat staat allemaal op de tocht als dit te lang duurt.’ Vegter vervolgt: ‘Maar niet alleen daar staat het stil. Ook het werk als onderaannemer van de OV-bedrijven wordt geraakt, scholenritten worden niet uitgevoerd, pendels naar de wintersport zijn komen te vervallen. Alles komt in het rood.’

‘Uiteraard proberen we de ondernemers met raad en daad bij te staan. We adviseren over werktijdverkorting, spreken met de overheid over noodmaatregelen zoals uitstel van het betalen van belastingen of gunstigere leenvoorwaarden, we onderhouden contacten met verzekeraars en met leasebedrijven. Kortom, we proberen te helpen waar we kunnen om de sector overeind te houden in deze moeilijke tijd,’ aldus Theo Vegter.