UWV: ‘Minder vraag naar transport, vraag naar personeel blijft’

De sector transport en logistiek staat onder druk. Dit komt door een afnemende vraag bij opdrachtgevers bijvoorbeeld in de bouw en industrie. Daarnaast hebben internationale ontwikkelingen, zoals de sancties op Rusland, invloed op de goederenstroom. Toch blijft de vraag naar personeel groot. Vergrijzing speelt hierbij een rol. Dat zijn de conclusie van het UWV in het rapport ‘Transport en Logistiek in beeld’.

Sector onder druk
De verwachting is dat de vraag naar transport afneemt vanwege een lagere economische groei en een krimp in de sectoren die veel laten vervoeren, zoals de bouw en industrie.

Vergrijzing zorgt voor blijvende personeelsvraag
Werkgevers in de transport en logistiek noemen het personeelstekort en onvoldoende vraag als de belangrijkste belemmeringen voor hun bedrijf. Sinds begin 2021 heeft de sector te maken met een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt.

Kansen voor werkzoekenden
Het opleiden van mensen uit andere sectoren (zij-instroom) is een oplossing om aan de personeelsvraag te kunnen voldoen. Maar ook in beroepen zonder hoge opleidingseisen biedt de sector kansen.