Touringcars onmisbare schakel in mobiliteit: sector vraagt minister om steun

Touringcarbedrijven verdienen al jaren hun geld zonder dat daar subsidies of belastingvoordelen aan te pas komen. Door de coronacrisis lukt dat dit jaar niet. Het vervoer lag de afgelopen maanden volkomen stil. Niet alleen de busreizen werden geschrapt. Maar ook al het ‘geregeld vervoer’, zoals scholierenvervoer en de pendeldiensten op bedrijfsterreinen kwamen tot stilstand. Hetzelfde gold voor de op maat gesneden vervoersoplossingen waarmee de sector Nederland draaiende houdt. Door de misgelopen omzet staat de toekomst van de sector op het spel. Er wordt een omzetverlies van 70% verwacht. Minstens 40% van de bedrijven zal failliet gaan.

Het touringcarvervoer vervult een veelal onzichtbare, maar onmisbare rol in het Nederlandse mobiliteitslandschap. Zonder deze flexibele vorm van busvervoer liggen een verhoogde filedruk, verkeersinfarcten rond evenementen en OV-storingen op de loer. Maar ook haar bijzondere bijdrage aan de klimaatdoelen komt onder druk te staan. De touringcarbedrijven vragen, net als het OV en de luchtvaart, steun aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het verzoek om steun is voor de ondernemers een grote stap. Nooit eerder klopten ze in Den Haag aan.

De MKB-bedrijven in de touringcarsector waren vorig jaar goed voor 9,9 miljard reizigerskilometers en een omzet van ongeveer €560 miljoen. Dit jaar verwachten de ondernemers gemiddeld een omzetverlies van meer dan 70%.
Het touringcarvervoer levert een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage. Het is goedkoop en laagdrempelig, het levert de overheid tientallen miljoenen euro’s inkomsten op in de vorm van accijnzen en btw, kent lage externe kosten en is – zeker op lange afstanden – net zo duurzaam als de trein en veel duurzamer dan het vliegtuig. Touringcars zitten altijd vol en worden niet direct of indirect gesubsidieerd, in tegenstelling tot andere vormen van collectief vervoer¹.

Schakel in de economie en schakel in de maatschappij
Busvervoer Nederland voorzitter Theo Vegter is helder over het belang van het touringcarvervoer: “We vormen een belangrijke schakel in de economie. Bijvoorbeeld op plekken waar het OV niet toereikend is of waar de vervoersvraag grote pieken kent. Denk aan de werknemers van bedrijven op verder weg gelegen industriecomplexen of seizoensarbeiders. Wij zetten ze voor hun werkplek af. Maar niet alleen dat: zonder ons loopt het vervoer naar belangrijke hotspots zoals de Keukenhof en de Zaanse Schans spaak. Evenementen als de Formule1, het songfestival of het EK-voetbal kunnen niet georganiseerd worden zonder onze bussen. En dan vormen we verder nog de flexibele schil van het openbaar vervoer en zijn we de toeleverancier van de horeca en de cultuursector.”

Niet alleen de economie krijgt een klap zonder toursector. Vegter: “De maatschappelijke gevolgen van het wegvallen van de touringcarsector zijn eveneens immens. Zonder ons zijn sporters en hun supporters veel duurder uit. Verenigingen kunnen niet meer voordelig en duurzaam reizen. Allemaal zaken waardoor het maatschappelijk leven verschraalt. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen geen educatieve trips meer maken. Ouderen en gehandicapten moeten maar zien hoe ze nog op stap kunnen. Ik moet er niet aan denken aan wat voor kaalslag dat oplevert voor de maatschappij.”

Generieke maatregelen onvoldoende, rol busvervoer rechtvaardigt sectorale steun
Door de coronacrisis viel alle omzet in het hoogseizoen weg. Voor kapitaalintensieve bedrijven als de bussector is dit een hard gelag. Ondanks de welkome versoepelingen van 1 juli zal het seizoen 2020 nooit meer worden goedgemaakt en binnen de branche nog lang doorwerken. Zonder verdere steunmaatregelen gaat tenminste 40% van de bedrijven failliet. Vooral in het najaar en in de winter, als diverse uitgestelde betalingen opgeëist gaan worden, zullen veel bedrijven sneuvelen.

Omzet in 2020 grotendeels verdampt: schade bedraagt 134 miljoen
Onderzoeksinstituut Panteia rekende uit dat een gemiddeld touringcarbedrijf dat aanspraak maakt op de maximale steunvergoedingen van het rijk, nog geen 20% van de integrale lasten vergoed krijgt. De sector zal €134 miljoen zelf moeten betalen. Theo Vegter: “Een onmogelijke opgave in een jaar waarin de omzet grotendeels weggevallen is.” De voorzitter doet dan ook een noodoproep: “Het kabinet heeft ons in een eerder stadium laten weten dat de overheid de economie niet kan overnemen. Dat begrijpen wij. We vinden het echter onbegrijpelijk dat we zo aan ons lot overgelaten worden en van het kastje naar de muur worden gestuurd. We vervullen aanwijsbaar een groot maatschappelijk nut. Zonder subsidie verbinden we diverse onderdelen van de maatschappij en economie met elkaar. Onder normale omstandigheden vragen we nooit ergens om en leveren de schatkist alleen maar geld op! Het zou absurd zijn om de kip met de gouden eieren te slachten.”

¹Direct: rechtstreeks door vergoedingen door de overheid. Indirect: door btw- en accijnsvrijstellingen.

foto: HVL-impressions