De touringcar alweer als schoonste uit de bus!

De studie STREAM Personenvervoer 2023 door CE Delft laat opnieuw zien dat de touringcar hoog scoort in lage emissies per reizigerskilometer. De touringcar is, na de fiets, het schoonste vervoermiddel.

Beste score
Bij het berekenen van de emissie wordt zowel gekeken naar de emissie van het voertuig tijdens het vervoer, als naar de emissie van de productie van brandstof. Wanneer alleen gekeken wordt naar de emissie van het voertuig (’tank-to-wheel’) scoren tram en metro nog beter, maar wanneer alle emissie wordt meegenomen, scoort de touringcar het beste.

Nieuw
Nieuw in de studie is een analyse van het effect van voertuigproductie en infrastructuur op de totale CO2-uitstoot per reizigerskilometer. Dat maakt goed zichtbaar hoe goed touringcars scoren ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten.

Webtool CE Delft
Dit mooie resultaat wordt voor een groot deel verklaard door de hoge gemiddelde bezetting van een touringcar. De actuele cijfers per vervoersvorm zijn te raadplegen via de CE STREAM webtool

CE Delft publiceert onder de naam STREAM de emissie-kentallen voor transport. Daarin is een overzicht opgenomen van de belangrijkste emissies (CO2-eq., NOx en PM) van verschillende voertuigcategorieën, op basis van gemiddelden. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, ANWB en Busvervoer Nederland.