Tekorten bij CBR zorgen voor grote problemen bij zorgvervoerders

Zorgvervoerders ondervinden massaal problemen door capaciteitsproblemen bij het CBR. Door de problemen bij het CBR kunnen steeds meer chauffeurs niet op tijd praktijkexamens doen. De instroom van nieuw personeel dreigt daardoor vast te lopen. Dit wordt extra hard gevoeld doordat er in de sector al meer dan 1200 chauffeursvacatures open staan. Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval dat op zijn beurt groot ongemak veroorzaakt bij klanten die afhankelijk zijn van zorgvervoer. De dreiging van uitvallende ritten zorgt daarnaast voor onvrede bij opdrachtgevers en onzekerheid, stress en extra uitval bij de chauffeurs en bedrijven die geconfronteerd worden met een te groot werkpakket voor de beschikbare capaciteit.

KNV Zorgvervoer en Taxi luidt daarom de noodklok. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘Dat de druk in het zorgvervoer door de personeelstekorten hoog was, bleek na de vorige zomer al toen het leerlingenvervoer hierdoor in het nieuws kwam. De sector zet met man en macht in op het werven van chauffeurs, wat nog steeds lastig is. De problemen bij het CBR ondervonden we toen ook al en deze dragen nog steeds negatief bij aan het personeelstekort. Er moet dus snel een oplossing gevonden worden, willen we het zorgvervoer in stand kunnen houden.’

Oplossing voor de korte termijn noodzaak
KNV Zorgvervoer en Taxi pleit uiteraard voor meer examencapaciteit bij het CBR, zodat meer chauffeurs kunnen instromen. Alleen is dat geen oplossing voor de korte termijn. Eckhardt: ‘Recent is de termijn van het leerwerktraject (LWT) in de sector van vier naar zes maanden gegaan.[1] Dat geeft ruimte. Ook nam het CBR extra maatregelen. Maar dat is allemaal niet genoeg. We zien dat bedrijven klem blijven zitten en er inmiddels meer dan 250 chauffeurs in afwachting zijn van een examen. We pleiten er daarom ook voor dat de termijn van het LWT-traject wordt verlengd, al is het maar totdat het CBR de vraag weer aan kan’.

Doordat er nu lang gewacht moet worden op het praktijkexamen stroomt bovendien een deel van de chauffeurs vroegtijdig weer uit omdat ze werk vinden buiten het zorgvervoer. Een langer leerwerktraject helpt om dat te voorkomen.

Langetermijnoplossingen
Voor de langere termijn pleit KNV Zorgvervoer en Taxi voor een compleet ander systeem. Een systeem waarin een goede opleiding centraal blijft staan, maar waar de branche minder afhankelijk is van de examineringsdienstverlening van het CBR. Bertho Eckhardt daarover: ‘Bedrijven met personeel in dienst kunnen veel zelf doen en organiseren. Er zit meer dan genoeg kennis in de branche om kwalitatief goede chauffeurs ook zelf op te leiden, zonder dat daarbij iedereen geëxamineerd hoeft te worden door het CBR. Idealiter gaan we als branche toe naar een systeem waarbij chauffeurs in loondienst opgeleid worden door de bedrijven, waar onafhankelijk toezicht op wordt gehouden. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven zijn niet langer afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij het CBR en het CBR kan haar capaciteit elders inzetten.’

[1] Het LWT-traject geeft een chauffeur de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op te doen in het zorgvervoer, en in die periode het vakdiploma taxichauffeur te halen. Een verlenging van de duur van het traject geeft de bedrijven lucht doordat aspirant-chauffeurs langer ingezet kunnen worden.