Steeds meer gepensioneerden werken door

Het aantal gepensioneerden dat doorwerkt is fors gestegen. Volgens het rapport ‘Grijs potentieel‘ van ABN Amro hebben inmiddels zo’n 236 duizend gepensioneerden nog betaald werk. De bank schat dat er nog een potentieel van circa 250.000 gepensioneerden is dat kan en wil doorwerken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het vaakst door ouderen genoemd zijn ‘plezier in het werk’, ‘zelf werktijden bepalen’, maar ook ‘gevraagd worden.’

Factsheet voor werkgevers
Het ministerie van SZW heeft voor werkgevers een factsheet gemaakt met de regels voor het langer doorwerken van oudere medewerkers, als oplossing voor personeelskrapte.