Standpunten federatie KNV

Koninklijk Nederlands Vervoer is een ondernemersorganisatie die actief is voor zorg- en taxivervoerondernemers, besloten busvervoerondernemers, MaaS-dienstverleners en ov-bedrijven. De aangesloten bedrijven hanteren gezamenlijke standpunten over uiteenlopende (beleids)onderwerpen. Dit doen zijn per branchevereniging, werkorganisatie en soms ook als federatie van brancheverenigingen. De standpunten van de federatie KNV vindt u hieronder.

Standpunten federatie KNV over verduurzaming/zero emissie personenvervoer.

Standpunten federatie KNV over Betalen naar Gebruik (BnG).