LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Samenwerkingsverbanden

Secretariaten KNV

Koninklijk Nederlands Vervoer voert een aantal secretariaten van aan KNV gelieerde stichtingen en verenigingen:

Bedrijfstakpensioenfonds beroepsvervoer over de weg

contactpersoon: secretariaat sociaal-juridische zaken

BOA OV – Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in het openbaar vervoer

contactpersoon: drs. A.J. Vaandrager

Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi (opgeheven)

Zie hier.

Secretariaat CAO multimodaal vervoer

contactpersoon: secretariaat sociaal-juridische zaken

Secretariaat CAO-partijen taxivervoer

contactpersoon: mw. ir. J. Vochteloo

KNV-Scheidsgerecht CAO Openbaar Vervoer

contactpersoon: secretariaat sociaal-juridische zaken

Secretariaat OSV-Fonds

contactpersoon: secretariaat sociaal-juridische zaken

Secretariaat CAO openbaar vervoer

contactpersoon: dhr. mr. P. Mommers

Secretariaat Stichting Kwaliteitsbevordering Openbaar Vervoer-personeel

contactpersoon: secretariaat sociaal-juridische zaken

Stichting Bossche Kwaliteitstaxi

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

Stichting TX-Keur

contactpersoon: dhr. mr. R. van Winden

Stichting Taxibelang Haaglanden

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

Stichting Vitaliteitsfonds

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

VCSA – Vaste Commissie Sociale Aangelegenheden cao openbaar vervoer

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (webpagina)

contactpersoon: secretariaat KNV

 

Wij werken samen met