LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Samenwerkingsverbanden

Secretariaten KNV

Koninklijk Nederlands Vervoer voert een aantal secretariaten van aan KNV gelieerde stichtingen en verenigingen:

Bedrijfstakpensioenfonds beroepsvervoer over de weg

contactpersoon: secretariaat sociaal-juridische zaken

BOA OV – Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in het openbaar vervoer

contactpersoon: drs. A.J. Vaandrager

Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi

contactpersoon: mr. A.C.H.J. Jeursen

Secretariaat CAO multimodaal vervoer

contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Secretariaat CAO-partijen taxivervoer

contactpersoon: mw. ir. J. Vochteloo

KNV-Scheidsgerecht CAO Openbaar Vervoer

contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Secretariaat OSV-Fonds

contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Secretariaat CAO openbaar vervoer

contactpersoon: dhr. mr. P. Mommers

Secretariaat Stichting Kwaliteitsbevordering Openbaar Vervoer-personeel

contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

Stichting Bossche Kwaliteitstaxi

contactpersoon: R. Versteeg

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi

contactpersoon: R. Versteeg

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (i.l.)

contactpersoon: drs. H. Michel

Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

Stichting TX-Keur

contactpersoon: mr. A.C.H.J. Jeursen

Stichting Taxibelang Haaglanden

contactpersoon: mw. mr. P.I.M. van Heijst

Stichting Vitaliteitsfonds

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

VCSA – Vaste Commissie Sociale Aangelegenheden cao openbaar vervoer

contactpersoon: drs. A.W. Hokken

Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer

contactpersoon: mw. mr. S. Grobben

 

Wij werken samen met