ProRail host van internationale conferentie over spoortarieven

Op 4 en 5 april vindt er een internationale spoorconferentie plaats in Amsterdam over de gebruikersvergoedingen op het Europese spoor. Wouter van Dijk, directeur Vervoer en Dienstregeling bij ProRail, geeft daarbij een presentatie over de nieuwe manier van berekenen van de spoortarieven. Een belangrijk element daarbij is de mark-up, een heffing voor bijvoorbeeld het gewicht van een trein, geluidsoverlast of uitstoot.

De Nederlandse overheid heeft onlangs nieuwe regels toegepast die het vanaf 2019 voor ProRail mogelijk maken om prijsprikkels toe te passen in de berekening van de spoortarieven. De prijsprikkels hebben onder andere gevolg dat vervoerders met treinmaterieel dat minder schade veroorzaakt aan de spoorinfrastructuur of minder geluidsoverlast produceert een lagere vergoeding betalen voor het gebruik van het spoor. Ook worden vervoerders gestimuleerd om punctueler te rijden en treinpaden beter te benutten.

Met deze nieuwe regels wordt opvolging gegeven aan Europese regels die voorschrijven dat de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien worden doorberekend aan spoorvervoerders. De regels hebben als doel dat de overheidsbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging beter beheersbaar wordt en de tarieven die vervoerders voor het gebruik van het spoor betalen stabieler worden. Daarnaast moet het een gelijk speelveld creëren voor het Europees spoorvervoer.

De internationale spoorconferentie Track Access Charges Summit in 2016 in Bern speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de toepassing van de nieuwe regels. Op 4 en 5 april vindt het vervolg daarop in Amsterdam plaats, waarbij de international spoormarkt, academische wereld en beleidsmakers met elkaar in gesprek gaan over verdere uitwerking van Europese regels op het gebied van spoortarieven. ProRail is gastheer van deze conferentie. Ga naar de website van de Track Access Charges Summit voor meer informatie.