Politiek vraagt oplossing voor vertraging tachograafkaarten

Remco Dijkstra (VVD) en Chris Stoffer (SGP) hebben Kamervragen gesteld over de vertraging bij de uitgifte van werkplaatskaarten voor het ijken van de slimme tachograaf. Dit naar aanleiding van de oproep van TLN, evofenedex, RAI Vereniging, BOVAG en KNV.

Als gevolg van deze vertraging ontstaan bij transportondernemingen, handels- en productiebedrijven, autofabrikanten en garage- en onderhoudsbedrijven problemen en lijden zij financiële schade. Door de vertraging is het namelijk onmogelijk om alle nieuwe vrachtauto’s te voorzien van een werkende smart tachograaf voor 15 juni 2019, de datum waarop dit vanuit Europa verplicht is. Hierdoor kunnen deze vrachtauto’s niet worden ingezet en komen deze stil te staan.

Flexibiliteit
Beide Kamerleden vragen nu aan de minister of flexibiliteit mogelijk is om te voorkomen dat vrachtwagens stil komen te staan door geen boetes uit te schrijven. Ook willen ze weten of er nog andere mogelijkheden zijn om te voorkomen dat er problemen ontstaan door het te laat beschikbaar komen van de tachograafkaarten en of de minister met andere Europese lidstaten wil overleggen hoe met dit probleem om te gaan. De vijf ondernemersorganisaties zullen zelf daarom ook in samenwerking met koepelorganisatie International Road Union (IRU) bij de Europese Commissie aandringen op een oplossing om schade te voorkomen.

Schadeprocedure
Minister Van Nieuwenhuizen heeft inmiddels zelf ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij aangeeft de zorgen van de sector over de ontstane vertragingen te delen. In deze brief stelt zij dat leverancier Kiwa hiervoor aansprakelijk is en dat zij Kiwa heeft gevraagd een schadeprocedure in te richten. Oplossingen voor het probleem draagt zij nog niet aan. TLN, evofenedex, RAI Vereniging, BOVAG en KNV vernemen graag zo snel mogelijk hoe Kiwa dit gaat organiseren.