Partners en premium partners van Busvervoer Nederland

 

Onze premium partners

Partners van Busvervoer Nederland

 

Ereleden van Busvervoer Nederland

De volgende personen zijn vanwege hun verdiensten voor de touringcarsector benoemd tot erelid van Busvervoer Nederland:

  • De heer L. Ringelberg (Leo Ringelberg Touringcars)
  • De heer D.I. Vermaat
  • De heer F.C.J. Beentjes (Beentjes en De Bruyn)
  • De heer A. Fassbender (Fassbender Touringcars)
  • De heer M.P.J. Kupers (Kupers Touringcars)
  • De heer J. Lanting (Lanting Reizen)
  • De heer ir. J.G.J. ter Haar (OAD Touringcarbedrijf)
  • De heer C.C. van Vliet (SnelleVliet Touringcars)
  • De heer A. Spruit (AMZ Borssele)