OV-NL: Extra btw-opbrengsten moeten terug naar het OV

De vandaag gepresenteerde begrotingsplannen om de grote mobiliteitsopgaven op te lossen waar Nederland voor staat, zijn voor de lange termijn onvoldoende. Er is, na jaren van bezuinigingen op infrastructuur en mobiliteit, meer nodig dan de eenmalige twee miljard euro die het kabinet een ‘inhaalslag’ noemt, vindt de branchevereniging voor het openbaar vervoer, OV-NL.

Wegen en sporen lopen vol en de rek is uit het systeem. CO2-uitstoot en fijnstof dienen daarnaast zo snel mogelijk structureel te worden teruggedrongen, iets waar het OV een forse bijdrage aan levert. De verenigde openbaarvervoerbedrijven vinden het teleurstellend dat het kabinet, juist in deze tijden van economische voorspoed, de kans om grootschalig en creatief in een hoogwaardig openbaarvervoernetwerk te investeren niet aangrijpt. Sterker, de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief (van 6% naar 9%) op de OV-tarieven zal zelfs een verslechtering van de positie van het openbaar vervoer betekenen.

BTW-verhoging
OV-NL verwacht een negatief effect van de extra tariefsverhoging ten aanzien van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor vaste en incidentele reizigers. Onder hen bevinden zich ook sociaal zwakkere groepen, die vooral van het OV afhankelijk zijn om van a naar b te komen. De maatregel staat bovendien haaks op de keuze van dit kabinet om duurzaam vervoer te stimuleren, en werkt averechts op de klimaatdoelstellingen. Als tegenover de btw-verhoging voor het OV, autokosten staan die niet of nauwelijks wijzigen, zal de concurrentiepositie van het openbaar vervoer juist verslechteren.

Voorzitter OV-NL Pedro Peters: “De btw-verhoging betekent vraaguitval van reizigers. Het openbaar vervoer zal jaarlijks zo’n 100 miljoen duurder worden. We herhalen ons verzoek om van deze onzalige maatregel af te zien, of vervoerders en reizigers te compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door de opbrengsten te besteden aan extra investeringen in het openbaar vervoersysteem, waar uiteindelijk de reiziger van profiteert.”

Alle OV-bedrijven zijn tevens verenigd in de Mobiliteitsalliantie, een sectorbrede vervoerscoalitie, die onder meer pleit voor omvangrijke en innovatieve investeringen in het Nederlandse openbaarvervoernetwerk, met behulp van private financiering.