KNV: de verbinder in mobiliteit

KNV: de verbinder in mobiliteit

KNV is als werkgeversorganisatie voor beroepspersoonsvervoer dé verbinder in mobiliteit in Nederland. Wij zijn de koepelorganisatie van de 3 werkgeversorganisaties voor het personenvervoer (OV, touringcar, taxi). KNV behartigt gemeenschappelijke en individuele belangen van haar leden.

KNV werkt nauw samen met Openbaar Vervoer Nederland, met nationale en internationale belangenorganisaties zoals de Mobiliteitsalliantie, de Logistieke Alliantie, de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW, de International Road Transport Union (IRU) en de International Association of Public Transport (UITP).

KNV is de verbinder voor alle partijen als het gaat om Mobility as a Service (MaaS) binnen de huidige mobiliteitstransitie. KNV levert een integrale visie en aanpak, die alle vormen van vervoer met elkaar verbindt. KNV staat voor een gelijk speelveld, waarin alle mobiliteitsaanbieders kunnen groeien, met hun duurzame en innovatieve aanbod voor reizigers.

Duurzaam vervoer

De centrale visie is het tot stand brengen van een duurzaam mobiliteitssysteem. De mobiliteitsproblematiek in Nederland en Europa vereist een integrale visie en aanpak, die alle vormen van vervoer met elkaar verbindt. Iedere vorm wordt optimaal ingezet. Vanwege de groeiende economische en sociale afhankelijkheid in Europa, is KNV van mening dat deze visie zich niet alleen tot Nederland mag beperken, maar zich over grenzen uitstrekt. Het verdrag van Maastricht maakte vrij verkeer van personen en goederen mogelijk. KNV streeft ernaar dat dit doel ook duurzaam wordt gerealiseerd.

KNV organiseert seminars, vergaderingen en bijeenkomsten. Leden van KNV ontvangen wekelijks de KNV-nieuwsbrief met daarin de meest actuele informatie over politiek, economie, juridische, sociale en internationale zaken.