LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Missie

Missie Koninklijk Nederlands Vervoer – duurzame mobiliteit

De Missie van Koninklijk Nederlands Vervoer is het promoten van actief beleid naar belangengroepen, overheden en volksvertegenwoordigers. Het doorlopend onder de aandacht brengen van het nationale en internationale belang van het beroepsvervoer is ons middel tot het doel van onze missie.

Want de kwaliteit en efficiëntie van het beroepsvervoer van personen en goederen is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid van Nederland en in het algemeen ook Europa.

Duurzaam en overkoepelend mobiliteitssysteem

Het uitgangspunt binnen het KNV beleid is het tot stand brengen van een duurzaam en overkoepelend mobiliteitssysteem.

Dit omdat de mobiliteitsvraagstukken in Nederland en Europa een geïntegreerde visie en aanpak nodig hebben. Daarin moeten alle vormen van vervoer met elkaar verbonden worden, samenspelen, en zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Deze visie moet grensoverschrijdend zijn, door de economische en sociale afhankelijkheid tussen de verschillende landen binnen de EU. Het verdrag van Maastricht maakte vrij verkeer van personen en goederen mogelijk, KNV zet zich ervoor in dat dit doel ook duurzaam wordt gerealiseerd.

Wij werken samen met