Onze missie

Een sterke positie voor onze sectoren

We behartigen de collectieve en individuele belangen van onze leden op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau. Met als resultaat een sterkere positie van ondernemer én sector. KNV sluit ook de cao’s af voor meerdere vervoersbranches.

Omdat mobiliteit vaak verder reikt dan landsgrenzen heeft KNV sterke banden met nationale én internationale belangenorganisaties. Samen met hen houden we de belangen van onze ondernemers scherp in de gaten. En sturen bij waar nodig.

Werken aan de mobiliteit van morgen

Als multimodale vereniging houden we er bij KNV al decennialang een integrale visie op vervoer op na: vervoer werkt pas goed als je van het totaalplaatje uitgaat.

We zijn ervan overtuigd dat door digitalisering in de toekomst alles met elkaar ‘connected’ zal zijn. En dat het nodig én vooral mogelijk is om in Nederland een toekomstbestendig, efficiënter systeem te creëren. Met KNV Connected Mobility jagen we de transitie naar een groen, veilig en flexibel mobiliteitssysteem in Nederland aan.

Slim verbinden

In een klein land als Nederland, met een fijnmazige infrastructuur en vele vervoerders, is het elke dag weer een uitdaging om alle reizigers op tijd van deur tot deur te brengen. Daarvoor zijn goede verbindingen tussen regelgevers en de vele vervoerders nodig. Die goede verbinding moet er ook zijn tussen vervoerders en hun werknemers. En tussen bestaande vervoerders en nieuwkomers op de markt.

Wij denken dat het slim koppelen van organisaties en vervoerssoorten dé oplossing is voor de capaciteitsproblemen in Nederland. Betere aansluitingen betekenen ook milieuvriendelijker en gemakkelijker reizen. KNV speelt van oudsher een belangrijke rol bij het bevorderen van strategische samenwerking in de mobiliteitswereld, en blijft daar op inzetten.