LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Juridische zaken

KNV Stafafdeling Sociale en Juridische Zaken (SJZ)

De stafafdeling Sociale en Juridische Zaken van KNV verleent juridische ondersteuning aan alle afdelingen en sectoren binnen KNV. Onze juristen adviseren daarnaast ook ondernemers over onderwerpen binnen uiteenlopende rechtsgebieden.

Juridische specialisaties KNV

De afdeling Sociale en Juridische Zaken verleent onder andere rechtsbijstand en kent een aantal specialisaties

  • het arbeidsrecht
  • CAO’s
  • sociale verzekeringen
  • het medezeggenschapsrecht
  • de rij- en rusttijdenregelgeving

Namens ondernemers procedeert KNV zelfstandig in zaken bij de kantonrechter. In het traject voorafgaand aan een rechtszitting probeert KNV vaak eerst buiten de rechter overeenstemming te bereiken.

Juridische bijstand en voorlichting KNV

De taken van de Juridische afdeling zijn zeer divers: zo worden ondernemers juridisch bijgestaan door KNV in het kader van ontslagaanvragen via UWV, ook wanneer het bijvoorbeeld omvangrijke en complexere ontslagrondes betreft. Onze juristen ondersteunen verschillende CAO’s, scheidsgerechten, geschillen-, beroeps- en klachtencommissies, en een aantal fondsen.

Juridische bijstand wordt daarnaast ook gegeven in gevallen waarin op grond van rij- en rusttijdenregelgeving bestuurlijke boetes zijn opgelegd, of in kwesties waarin door UWV beslissingen zijn genomen waartegen bezwaar- en beroep kan worden aangetekend.

Tenslotte wordt op ledenbijeenkomsten, door middel van workshops en via juridische artikelen in vakbladen voorlichting gegeven over allerlei relevante juridische onderwerpen.

Contact

Wij werken samen met