LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Openbaar vervoer in Nederland verbindt zich aan Klimaatakkoord

Het openbaar vervoer vervult een cruciale rol bij het verder verduurzamen van de mobiliteit en het bereikbaar houden van Nederland. Daarom verbindt het openbaar vervoer zich aan het Klimaatakkoord dat gesloten is onder coördinatie van Ed Nijpels.

Vrijdag overhandigden Alexandra van Huffelen – algemeen directeur bij GVB Amsterdam – en Tjalling Smit – directeur Commercie & Ontwikkeling en Lid Raad van Bestuur bij NS in Utrecht namens branchevereniging OV-NL de officiële bevestiging aan Ed Nijpels.

Ed Nijpels: “Het openbaar vervoer in Nederland is een enorm vanzelfsprekende partner in de energie-transitie. De manier waarop zij aan de slag is, is een voorbeeld voor menige sector.”

Alexandra van Huffelen: “Ik teken met veel plezier. We hebben als OV-sector al veel bereikt en zijn aan de slag met nieuwe doelstellingen om Nederland nog bereikbaarder en schoner te maken.”

Tjalling Smit: “We onderstrepen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van harte en werken elke dag aan de verdere verduurzaming van Nederland. Duurzame mobiliteit is de schakel tussen wonen, werken, vrije tijd én leefbaarheid.”

Duurzame stappen OV in Nederland

De OV-sector heeft al stappen gezet om het openbaar vervoer te verduurzamen. Treinen, trams en metro’s rijden alleen maar op duurzame energie en ook bussen en veerponten zijn steeds vaker klimaatneutraal. De OV-sector wil bijvoorbeeld ook dat in 2030 alle OV-bussen in Nederland zonder uitstoot rijden. Op die manier wordt een verdere bijdrage geleverd aan het Klimaatakkoord.

Grootschalige investeringen nodig

Niet alle randvoorwaarden om de OV-ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren, hebben weerslag gekregen in het uiteindelijke akkoord. Het is nog niet duidelijk hoe de kwaliteit en capaciteit van het openbaar vervoer structureel wordt vergroot om alle ambities waar te maken. De mobiliteitssector heeft hiervoor concrete plannen aangeleverd met het deltaplan van de Mobiliteitsalliantie.

OV-NL

​Branchevereniging OV-NL bestaat uit de volgende bedrijven: Arriva, EBS, GVB, HTM, Keolis, NS, Qbuzz, RET en Transdev.

Bron: dutchmobilityinnovations.com


Wij werken samen met