Noodmaatregelen niet voldoende: situatie in zorgvervoer steeds nijpender

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Zorg- en Taxivervoer, luidde vrijdag al de noodklok. Inmiddels wordt de situatie steeds nijpender. In veel regio’s is het vervoer nagenoeg helemaal weggevallen door corona. Als gemeenten, zorginstellingen en ziektekostenverzekeraars naar rato hun vergoedingen terugbrengen, komt het voortbestaan van de het gehele zorgvervoersector in het geding. 

In vervoerscontracten die gemeenten, zorginstellingen en ziektekostenverzekeraars afsluiten met vervoerders is contractueel meestal afgesproken dat wordt betaald voor het daadwerkelijk verrichte vervoer. Dat betekent omgekeerd ‘geen vervoer, geen betaling’. KNV adviseert de zorgvervoerders de betrokken opdrachtgevers een voorschot te facturen van in ieder geval 80% van een gemiddelde normale week.

Noodmaatregelen voorkomen niet acute problemen
KNV is blij met het extra pakket aan maatregelen dat de overheid heeft aangekondigd, maar de uitwerking daarvan laat nog wel op zich wachten. Bovendien schat KNV in dat daarmee het probleem niet is opgelost, omdat werkgevers bijvoorbeeld niet genoeg zullen hebben aan de aangekondigde NOW.’

Voorzitter Bertho Eckhardt legt uit: ‘Ongeveer 60% van de kosten van een bedrijf bestaat uit loonkosten. In geval dat alle omzet wegvalt komt er in de vorm van NOW 90% compensatie van de loonsom (in de vorm van 80% als voorschot), dat betekent dat uiteindelijk 10% voor rekening van de bedrijven blijft, plus een substantieel deel van de vaste kosten’, aldus voorzitter Bertho Eckhardt. ‘Doordat de marges te klein zijn en bedrijven daardoor weinig reserves hebben, komen bedrijven vrijwel direct in de problemen. Daar komt bij dat binnenkort de vakantiegelden moeten worden uitbetaald.’ Eckhardt vervolgt: ‘Betalingen aan bedrijven die een aanvraag gaan doen in het kader van de aangekondigde Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zullen te laat komen voor veel vervoerders.’

KNV adviseert de vervoerders uiteraard gebruik te gaan maken van de noodvoorzieningen. Ingenieursbureau Panteia kreeg van KNV en vakbonden FNV en CNV opdracht te bepalen welke kosten exact doorlopen bij het wegvallen van zorgvervoer. Zodra dat rapport klaar is en de effecten van de NOW bekend zijn, kan de balans worden opgemaakt en een definitieve facturering van de zorgvervoerder aan opdrachtgevers plaatsvinden.